20.01.2020 r.
Dostawa urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sprzętowo-programowej opartej na technologiach wirtualizacyjnych.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
- Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
- Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie
- Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
- Zał. do umowy - Protokół odbioru

- ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Protokół z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze ofert

- Informacja o ponownym wyborze oferty dla cz. 4

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA