Biblioteki Poznańskie

- Politechnika Poznańska
- UAM
- Uniwersytet Ekonomiczny
- Uniwersytet Medyczny
- Uniwersytet Przyrodniczy
- Biblioteka Raczyńskich
- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
- Akademia Muzyczna
- Akademia Wychowania Fizycznego
- Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz
- Instytut Fizyki Molekularnej PAN