Katalogi

- Katalog wspólny bibliotek poznańskich
- Katalogi bibliotek poznańskich - WebPAC
- Katalog rozproszony - KaRo
- Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny - NUKat
- Katalog Czasopism Zagranicznych w Poznaniu
- Katalogi Konsorcjum Bibliotek Łódzkich
- Katalogi Bibliotek PAN w Warszawie
- Katalog Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgszczy