Założyciele Fundacji

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych została założona przez 11 instytucji naukowych miasta Poznania. Należą do nich:

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Politechnika Poznańska
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu
- Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
- Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
- Biblioteka Raczyńskich

Fundacja została zarejestrowana w sądzie rejonowym dla miasta stołecznego Warszawa 6 maja 1996 r.

Skład Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych na kadencję 2020-2024

Prof. dr hab. Piotr Goliński – Prorektor UPP
Prof. dr hab. Elżbieta Gołata – Prorektor UEP
Prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka - Prorektor PP
Prof. dr hab. Marek Świtoński - Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas – Prorektor UAM - Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska – Prorektor UMP

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu - dr Małgorzata Dąbrowicz, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Zastępca Prezesa Zarządu - mgr Małgorzata Furgał, Dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej
Członek Zarządu – mgr Magdalena Kotlarek-Naskręt, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Sprawozdania Fundacji

- Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2022