Zespół ekspertów ds. drugiej bazy NUKAT

Anna Olszańskaolszan@novci1.ae.poznan.pl
Dorota Czarnockadorota@IMPAN.GOV.PL
Krystyna PopławskaKRYSTYNA@ml.put.poznan.pl
Błażej Feretblzferet@sunlib.p.lodz.pl
Wojciech SachwanowiczW.Sachwanowicz@bu.uni.torun.pl
Tomasz Wolniewicztwoln@hpc.uni.torun.pl

Zespół bibliotekarzy ds. czasopism w bibliotekach Poznania

Hanna Wesołowska-Mis
(koordynator zespołu)
miss@amu.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka
Maria Napierała
Maria.Napierala@ptpn.poznan.pl
Biblioteka PTPN
Irena Reszelska
adm-hor@bracz.edu.pl
Biblioteka Raczyńskich
Justyna Andrzejczak
justyna@klio.awf.poznan.pl
Biblioteka AWF
Beata Jóźwiak
beatajoz@owl.au.poznan.pl
Biblioteka Akademii Rolniczej
Danuta Witkowska
danutaw@ml.put.poznan.pl
Biblioteka Politechnika Poznańska
Olga Wójcik
tel. 865-95-81 w. 38
Biblioteka Akademii Medycznej
Elżbieta Czyżewska
czyżewska@novci1.ae.poznan.pl
Biblioteka Akademii Ekonomicznej
s. Monika Przepióra
s_monika@thfac.poznan.pl
Biblioteka Wydziału Teologicznego UAM
Aleksandra Mikołajska
Ola@amu.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka