Prosimy o nadsyłanie uwag, propozycji, prostowanie błędnych informacji i uzupełnianie już zamieszczonych.

Korespondencję prosimy kierować na >>> ADRES <<<


Oznaczenia rekordów stosowane przez biblioteki Porozumienia

Lp

Biblioteka

Siglum

Przedrostek

1

Biblioteka Raczyńskich

POZN M

ta

2

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

POZN U

tn

3

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

POZN 31

to

4

Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

POZN 4

te

5

Biblioteka Akademii Rolniczej w Poznaniu

POZN 93

tr

6

Biblioteka Wydziału Teologicznego UAM

POZN U/WT

tt

7

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

POZN TPN

tp

8

Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu

POZN 58

tm

9

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

POZN 85

tf

10

Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

 

tc

11

Biblioteka Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

 

tb

11

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży

 BIALOW 2

bs

12

Instytut Badań Literackich PAN

WA 248

kx

13

Instytut Nauk Prawnych PAN

WA 320

kp

14

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

WA 308

kb

15

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie

WA 777

kc

16

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

WA 339

kd

17

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie

WA 356

ke

18

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie

WA 488

kf

19

Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie

WA 697

kg

20

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

WA 333

kh

21

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

WA 336

ki

22

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

WA 322

kj

23

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

WA 307

kk

24

Instytut Geofizyki PAN w Warszawie

WA 304

kl

25

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

WA 51

km

26

Instytut Matematyczny PAN w Warszawie

WA 35

kn

27

Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

WA 352

ko

28

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

WA 727

kr

29

Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

WA 243

ks

30

Instytut Sztuki PAN w Warszawie

WA 253

kt

31

Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie

WA 290

ku

32

Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

WA 58

kz

33

Biblioteka Uniwersytetu w Łodzi

ŁU

ja

34

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Ł30

jb

35

Biblioteka Akademii Medycznej w Łodzi

Ł68

jc

36

Biblioteka Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Ł121

jd

37

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Ł128

je

38

Biblioteka Akademii Muzycznej w Łodzi

Ł169

jf

39

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Ł177

jg

40

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi

Ł102

jh

41

Biblioteka Centrum Badań Molekularnych w Łodzi

Ł151

jj

42

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

ŁM

jk

43

Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu

TOR U

hh

44

Biblioteka Akademii Bydgoskiej

BYDG 24

ia

45

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

WA 449

kw

46

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych PAN

WA 901

kv

47

Instytut Historii PAN

WA 303

ky