Poznańska Fundacja Bibliotek NaukowychOpis bibliograficzny dokumentów w formacie MARC 21
w systemie HORIZON


Cz.1

Książka
Opracowanie:
Mirosława Lont
Ewa Woźniakowska

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej


Poznań - Łódż 2001