Bibliografia

 1. Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki. Oprac.: Maria Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz. Warszawa 1997
 1. Format USMARC rekordu bibliograficznego. Materiały szkoleniowe. Oprac. Mirosława Lont, Irena Terlecka, Ewa Woźniakowska. Łódź 1997
 1. Hasło osobowe. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej. Oprac. Maria Janowska. Warszawa 1998
 1. Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC. Poradnik. Oprac. Jadwiga Kosek [et al.] ; pod red. Marii Lenartowicz i Anny Paluszkiewicz. Warszawa 1997
 1. Lenartowicz Maria: O katalogowaniu książek wielotomowych. Uwagi metodyczne. Poradnik Bibl. 1999 nr 3 s. 6-9
 1. Lenartowicz Maria: Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. Warszawa 1986
 1. MARC 21 format for bibliographic data. Washington 1999 Update No. 1 (October 2000)
 1. Opis książki w formacie USMARC. Instrukcja wypełniania rekordu bibliograficznego i rekordu zasobu w systemie INNOPAC. Oprac. Zofia Byczkowska. Warszawa 1997

 1. PN-N-01152/01:1982 Opis bibliograficzny. Książki
 1. PN-N-01152-1/A1:1997 Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1)
 1. PN-N-01221:1997 Adnotacje i analizy dokumentacyjne
 1. Podręcznik użytkownika modułu Katalogowania systemu HORIZON. Wersja 4.2 (OS/2). Wersja 5.0 (Windows). [S.l. 1998]
 1. PrPN-N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne
 1. PN-N-01229 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe


 2. Rekord bibliograficzny dla książki wielotomowej : ustalenia grupy roboczej ds. ujednolicania zasad katalogowania z dnia 29 stycznia 2001 r. Warszawa 2001 [dostęp: 25 maja 2001 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://priam.umcs.lublin.pl/ar/nukat/index.html


 3. Rekord bibliograficzny dla książki wielotomowej (c.d.) : ustalenia grupy roboczej ds. ujednolicania zasad katalogowania z dnia 16 lutego 2001 r. w Bibliotece Narodowej i przyjęte na spotkaniu 21 marca 2001 r. Warszawa 2001 [dostęp: 25 maja 2001 r.]. Dostępny w World Wide Web:http://priam.umcs.lublin.pl/ar/nukat/index.html


 4. Ujednolicone sposoby postępowania przy tworzeniu katalogu on-line. Oprac. Irena Gruchała. [S.l. 1998]. [Wydruk komputerowy]


 5. Ujednolicone zasady tworzenia rekordów khw dla haseł osobowych. Materiały dyskusyjne. Oprac. Leszek Śnieżko. [S.l. 1998]. [Wydruk komputerowy]


 6. Ujednolicone zasady tworzenia rekordów khw dla tytułów serii. Materiały dyskusyjne. Oprac.: K. Sanetra, M. Książczak. [S.l. 1998]. [Wydruk komputerowy]


 7. Ujednolicone zasady tworzenia rekordów khw dla tytułów ujednoliconych i haseł złożonych Nazwa.Tytuł. Materiały dyskusyjne. Oprac. Anna Paluszkiewicz. [S.l. 1998]. [Wydruk komputerowy]


 8. Zasady podawania tytułu ujednoliconego w rekordzie bibliograficznym : pole 240 : ustalenia grupy roboczej ds. ujednolicania zasad katalogowania z dnia 21 marca 2001 r. Warszawa 2001 [dostęp: 25 maja 2001 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://priam.umcs.lublin.pl/ar/nukat/index.html
 1. Zasady tworzenia kartotek wzorcowych haseł opisu bibliograficznego. Oprac. Ewa Bagieńska, Władysława Kostrzewa, Anna Paluszkiewicz. Warszawa 1995