920 - ISBN ze znakami rozdzielającymi (P)

Wskaźniki - nie zdefiniowane, każdy zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - ISBN (NP)

$c - warunki dostępności (NP)

$z - anulowany lub błędny ISBN (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Jest to pole lokalne utworzone w celu zapisu Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki w formie oryginalnej, tzn. wraz z występującymi w nim znakami rozdzielającymi. Pole jest powtarzalne dla każdego poprawnego numeru ISBN.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

PODPOLA:

$a - numer ISBN (NP)

Podaje się numer z opisywanej książki bez akronimu ISBN wraz z ujętymi
w nawiasy okrągłe, dodanymi przez wydawcę informacjami uzupełniającymi.

$c - warunki dostępności (NP)

Podaje się cenę lub pouczenie nt. dostępności z dodatkowymi informacjami ujętymi w nawiasy okrągłe.

$z - anulowany lub błędny ISBN (P)

Podaje się błędny lub unieważniony ISBN występujący w książce.

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $c poprzedza się odstępem i dwukropkiem.
  • Pole nie kończy się kropką.

POWIĄZANIA

  • Pole 020, w którym wpisuje się numer ISBN bez łączników.

Przykład:

020 ## $a 0471956422

920 ## $a 0-471-95642-2