856 - Lokalizacja elektroniczna (P)

Wskaźniki:

pierwszy - określenie sposobu dostępu

# - brak informacji

0 - Email

1 - FTP

2 - Telnet

3 - poprzez linię telefoniczną (dial-up).

4 - HTTP

7 - sposób określony w podpolu $2

drugi - związek źródła elektronicznego i opisywanego dokumentu

# - brak informacji

0 - źródło elektroniczne jest tożsame z dokumentem (elektronicznym) opisywanym przez rekord bibliograficzny

1 - wersja źródła

2 - związane źródło

8 - brak wyrażenia wprowadzającego


Podpola:

$a - nazwa serwera (host) (P)

$b - adres serwera w postaci numerycznej (P)

$c - informacja o kompresji (P)

$d - ścieżka dostępu (P)

$f - elektroniczna nazwa (P)

$h -identyfikator procesora poleceń (NP)

$i - instrukcja (P)

$j - bity na sekundę (bit/sec) - szybkość przesyłania informacji (NP)

$k - hasło (NP)

$l - uprawniony użytkownik (NP)

$m - kontakt z obsługą techniczną (P)

$n - lokalizacja serwera określonego w podpolu $a (NP)

$o - system operacyjny (NP)

$p - port (NP)

$q - tryb przesyłania plików (NP)

$r - ustawienia (NP)

$s - wielkość pliku (P)

$t - emulacja terminala (P)

$u - URI (P)

$v - czas dostępu - w godzinach (P)

$w - numer kontrolny rekordu (P)

$x - uwaga do użytku wewnętrznego (P )

$y - Tekst wyświetlany jako link (P)

$z - uwaga (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera informacje niezbędne do lokalizacji jednostki w postaci elektronicznej. W przypadku opisów bibliograficznych książek może być stosowane dla określenia lokalizacji elektronicznej wersji opisywanej książki lub określenia lokalizacji elektronicznego dokumentu powiązanego z opisywaną książką. Określa elektroniczne źródło przechowywania i dostęp. Dane zawarte w tym polu są stosowane do przesyłania plików, subskrypcji elektronicznych czasopism lub korzystania z katalogów bibliotecznych.

Pole 856 jest powtarzalne wówczas, gdy dane dotyczące lokalizacji elektronicznej jednostki ulegają zmianie (podpola $a, $b, $c) lub istnieje kilka sposobów dostępu do niej. Jest ono też powtarzalne, gdy ulega zmianie nazwa pliku (podpole $f),
z wyjątkiem przypadku, gdy pojedynczy dokument został podzielo
ny na różne części dla składowania lub odzyskiwania online.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - określenie sposobu dostępu

Wskazuje na sposób dostępu do danych. Wartość wskaźnika określa, które podpola będą stosowane.

# - brak informacji

Wskazuje, że informacja o metodzie dostępu nie jest wymagana. Ta wartość jest używana, kiedy podpole $u zawiera URN i jednocześnie nie ma numeru URL. Gdy obydwa numery są podane w powtórzeniu podpola $u, wskaźnik pierwszy musi mieć określoną wartość.

0 - Email

Wskazuje, że źródło jest dostępne przez email.

1 - FTP

Wskazuje, że źródło jest dostępne przez FTP.

2 - Telnet

Wskazuje, że źródło jest dostępne przez Telnet.

3 - poprzez linię telefoniczną (dial-up)

Wskazuje, że źródło jest dostępne przez konwencjonalną linię telefoniczną.

4 - HTTP

Wskazuje, że dostęp do elektronicznego źródła następuje poprzez Hypertext Transfer Protocol.

7 - sposób określony w podpolu $2

 

Wskaźnik drugi - związek źródła elektronicznego i opisywanego dokumentu

Określa związek pomiędzy źródłem elektronicznym, którego lokalizację opisuje pole 856 i książką opisywaną w rekordzie. Podpole $3 jest używane do zapewnienia dodatkowej informacji, jeżeli ta zależność nie jest zależnością 1 do 1.

# - brak informacji

0 - źródło

Wartość '0' stosuje się, gdy źródło elektroniczne jest tożsame z dokumentem opisywanym przez rekord bibliograficzny. Jeżeli pole 856 dotyczy części składowej dokumentu elektronicznego opisywanego przez rekord bibliograficzny, w podpolu $3 pola 856 opisuje się tę zależność. Ten wskaźnik nie jest stosowany w przypadku opisu bibliograficznego książek.

1 - wersja źródła

Wartość '1' mówi, że źródło elektroniczne z pola 856 jest elektroniczną wersją dokumentu opisywanego przez rekord bibliograficzny. Może być stosowany w opisach bibliograficznych książek.

2 - źródło powiązane

Wartość '2' określa sytuację, gdy źródło elektroniczne z pola 856 jest
w jakiś sposób związane z dokumentem opisywanym przez rekord bibliograficzny. W podpolu $3 należy określić tę zależność. Może być stosowany w opisach bibliograficznych książek.

8 - brak wyrażenia wprowadzającego

Przykład:

245 04 $a The way to dance : $b a book which teaches the art of dancing without a master.

260 ## $a New York : $b Street & Smith, $c 1890.

530 ## $a Dostępne też poprzez stronę www Library of Congress w dwu formach: jako facsimile i pełny tekst w SGML.

856 4# $d musdi $f 138 $u http://hdl.loc.gov/loc.music/musdi.138

PODPOLA

$a - nazwa serwera (P)

Zawiera nazwę serwera w sieci w postaci symbolicznej, czyli tzw. domenę (host name) serwera. Nazwa składa się z kilku części oddzielonych kropkami i jest równocześnie adresem sieciowym. Podpole jest powtarzalne jeżeli adresów sieciowych jest więcej niż jeden. Dla BITNETu dodajemy do adresu .bitnet.

Przykład:

856 1# $a harvada.harvard.edu $a harvarda.bitnet

 

$b - adres serwera w postaci numerycznej (P)

Zawiera adres numeryczny serwera w Internecie (numer IP - Internet Protocol) lub numer telefoniczny jeżeli połączenie cyfrowe następuje poprzez linię telefoniczną. Dane te często ulegają zmianom i powinny być generowane przez system.

Przykład:

856 2# $a anthrax.micro.umn.edu $b 128.101.95.23

$c - informacja o kompresji (P)

Zawiera informację o kompresji pliku i nazwę programu dekompresji.

Przykład:

856 1# $a maine.maine.edu $c Musi być użyty PKUNZIP w celu dekompresji $f resource.zip

$d - ścieżka dostępu (P)

Zawiera ścieżkę dostępu do pliku z elektronicznym źródłem.

Przykład:

856 1# $a wuarchive.wustl.edu $d mirrors/info-mac/util $f color-system-icons.hqx $s 16874 bytes

$f - elektroniczna nazwa (P)

Zawiera nazwę pliku z elektronicznym źródłem.

Przykłady:

856 1# $a wuarchive.wustl.edu $d mirrors/info-mac/util $f color-system-icons.hqx $s 16874 bytes

856 0# $a kentvm.bitnet $f acadlist file1 $f acadlist file2 $f acadlist file3

$h - identyfikator procesora poleceń (NP)

Nazwa użytkownika sieci lub procesora poleceń - jest to część adresu sieciowego poprzedzająca znak "@".

Przykład:

856 0# $a uccvma.bitnet $f IR-L $h Listserv $i subscribe

$i - instrukcja (P)

Zawiera tekst instrukcji wymaganej przez serwer do przetworzenia pytania.

Przykład:

856 0# $a uccvma.bitnet $f IR-L $h Listserv $i subscribe

$j - bity na sekundę (bit/sec)

Zawiera szybkość przesyłania informacji (NP)

Przykład:

856 3# $b1-202-7072316 $j 2400/9600 $n Library of Congress, Washington, DC $o UNIX $r E-7-1 $t vt100 $z Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło

$k - hasło (NP)

Hasło uprawniające do zalogowania się na zdalnym komputerze.

Przykład:

856 0# $3 Finding aid to the Edgar F. Kaiser papers $a gopher.berkeley.edu $b 128.224.55 $k guest $l anonymous $m Reference Services, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, CA 94720, tel. 510-642-6481 $n The Library, University of California, Berkeley $o UNIX $p 70 $q binary $s 2,394,394,444 $x The finding aid to the Kaiser papers is currently under revision. $z For further information about shipbuilding files, contact The Bancroft Library Reference

$l - logon (NP)

Nazwa uprawniająca do zalogowania się na zdalnym serwerze. Dla większości ogólnie dostępnych serwerów FTP będzie to 'anonymous'.

Przykład:

856 1# $a aunmvm.bitnet $l anonymous

$m - kontakt z obsługą techniczną (P)

Określa, jak można skontaktować się z obsługą techniczną zdalnego serwera.

Przykład:

856 2# $a gopac.berkeley.edu$m Roy Tennant

$n - lokalizacja serwera określonego w podpolu $a (NP)

Zawiera pełną nazwę miejsca, w którym znajduje się serwer określony w podpolu $a, włączając jego miejsce geograficzne.

Przykład:

856 3# $b1-202-7072316 $j 2400/9600 $n Library of Congress, Washington, DC $o UNIX $r E-7-1 $t vt100 $z Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło

$o - system operacyjny (NP)

Zawiera nazwę systemu operacyjnego serwera z podpola $a ($b).

Przykład:

856 3# $b1-202-7072316 $j 2400/9600 $n Library of Congress, Washington, DC $o UNIX $r E-7-1 $t vt100 $z Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło

$p - numer portu (NP)

Jest to część adresu, która identyfikuje proces lub usługę na serwerze.

Przykład:

856 0# $3 Finding aid to the Edgar F. Kaiser papers $a gopher.berkeley.edu $b 128.224.55 $k guest $l anonymous $m Reference Services, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, CA 94720, tel. 510-642-6481 $n The Library, University of California, Berkeley $o UNIX $p 70 $q binary $s 2,394,394,444 $x The finding aid to the Kaiser papers is currently under revision. $z For further information about shipbuilding files, contact The Bancroft Library Reference

$q - format danych elektronicznych (NP)

Jest to format, w których reprezentowane są dane w źródle, taki jak text/html, ASCII, pliki postscriptowe, pliki wykonywalne lub obrazki JPG. Jest to potrzebne, aby podjąć decyzję jaki sprzęt lub oprogramowanie musi być użyte, aby wyświetlić dane lub wykonać program oraz do określenia rodzaju transmisji.

Przykłady:

856 0# $3 Finding aid to the Edgar F. Kaiser papers $a gopher.berkeley.edu $b 128.224.55 $k guest $l anonymous $m Reference Services, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, CA 94720, tel. 510-642-6481 $n The Library, University of California, Berkeley $o UNIX $p 70 $q binary $s 2,394,394,444 $x The finding aid to the Kaiser papers is currently under revision. $z For further information about shipbuilding files, contact The Bancroft Library Reference

856 4# $u http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm $q text/html

$r - ustawienia (NP)

Dodatkowe informacje potrzebne do połączenia się z usługą na serwerze.

Przykład:

856 3# $b1-202-7072316 $j 2400/9600 $n Library of Congress, Washington, DC $o UNIX $r E-7-1 $t vt100 $z Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło

$s - wielkość pliku (P)

Informacja dotycząca wielkości pliku ze źródłem elektronicznym podana
w bytach.

Przykłady:

856 1# $a wuarchive.wustl.edu $d mirrors/info-mac/util $f color-system-icons.hqx $s 16874 bytes

856 0# $a keptvm.bitnet $f acadlist file1 $s 34,989 bytes $f acadlist file2

$s 32,876 bytes $f acadlist file3 $s 23987 bytes

$t - emulacja terminala (P)

Rodzaj terminala potrzebnego do przeglądania zasobów serwera.

Przykład:

856 3# $b 1-202-7072316 $j 2400/9600 $n Library of Congress, Washington, DC $o UNIX $r E-7-1 $t vt100 $z Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło

 

$u - Uniform Resource Identifier URI (P)

Identyfikator URI (np. URL lub URN), który dostarcza standardowej składni dla zlokalizowania dokumentu przy użyciu istniejących protokołów Internetu. Pole 856 ma strukturę pozwalającą na tworzenie identyfikatora URL z połączenia różnych rozłącznych podpól pola 856. Podpole $u może być użyte w zamian tych oddzielnych podpól lub jako dodatek do nich. Podpole $u może być powtarzalne tylko wtedy, gdy jedna lokalizacja dokumentu cyfrowego ma wiele identyfikatorów, natomiast gdy dokument ma wiele lokalizacji trzeba użyć powtórzenia pola 856.

Przykłady:

856 1# $u ftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps

856 2# $u telnet://pucc.princeton.edu $n Princeton University, Princeton, N.J.

856 41 $u http://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

856 4# $u http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm $q text/html

$v - godziny, w których dostępna jest usługa (P)

Przykład:

856 3# $a locis.loc.gov $b 140.147.254.3 $m lconline@loc.gov $t 3270 $t line mode (e.g., vt100) $v M-F 6:00 a.m.-21:30 p.m. USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

$w - numer kontrolny rekordu (P)

$x - uwaga do użytku wewnętrznego (P)

Przykład:

856 1# $a wuarchive.wustl.edu $c decompress with PKUNZIP.exe $d /mirrors2/win3/games $f atmoids.zip $x cannot verify because of transfer difficulty

$y - Tekst wyświetlany jako link (P)

Treść tego podpola jest używana do wyświetlania jako linku w miejsce $u.

Przykłady:

856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgibin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg $yElectronic resource (JPEG)

856 4$uhttp://susdl.fcla.edu/cgibin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf $yElectronic resource (PDF)

$z - uwaga dostępna publicznie (P)

Przykład:

856 3# $b 1-202-7072316 $j 2400/9600 $n Library of Congress, Washington, DC $o UNIX $r E-7-1 $t vt100 $z Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło

$2 - metoda dostępu (NR)

Wypełnia się, gdy wskaźnik pierwszy ma wartość '7'.

$3 - specyfikacja materiału (NR)

Zawiera dodatkowe informacje dotyczące związków występujących między źródłem elektronicznym a opisywanym dokumentem

Przykład:

856 42 $3 Essays from annual reports $u http://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html