800 - 830 Hasła dodatkowe opisu książki wielotomowej i serii

800 - Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej - nazwa osobowa (P)

810 - Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej - nazwa ciała zbioro- wego (P)

811 - Hasło dodatkowe opisu książki wielotomowej - nazwa imprezy (P)

830 - Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł (P)

ZAWARTOŚĆ PÓL

Pola 800-830 zawierają hasła dodatkowe dla książki wielotomowej lub serii w postaci do wyszukiwania.

Stosuje się je w rekordzie bibliograficznym wtedy, gdy dane dotyczące całości książki wielotomowej (której tom, mający własny wyróżniający tytuł, jest opisany w tym rekordzie) lub dane dotyczące serii występują w polach 490 lub 500, czyli w postaci nie nadającej się do wyszukiwania.

Pól 800-830 nie stosuje się dla danych z pola 440, ponieważ dane w tym polu występują w formie nadającej się do wyszukiwania.

W polach 800-811 podaje się dodatkowe hasła osobowe i korporatywne dla całości książki wielotomowej, natomiast w polu 830 podaje się tytuł całości książki wielotomowej, gdy została opisana w polu 490, ale nie można dla niej utworzyć haseł 800-811. W polu 830 podaje się też tytuł serii, opisanej w polu 490, w postaci nadającej się do wyszukiwania.