780 - Poprzednia wersja (P)

Wskaźniki:

pierwszy - wskazuje, czy uwaga jest generowana

0 - wyświetla treść pola jako uwagę poprzedzoną wyrażeniem wprowadzającym

1 - nie wyświetla uwagi - uwaga jest wyświetlana z pola 580

drugi - wskazuje na rodzaj powiązania pomiędzy podstawą opisu i hasłem poprzedniej wersji, które może być użyte do generowania uwagi

0 - Kontynuacja:

1 - Częściowa kontynuacja:

2 - Publikowany zamiast:

3 - Publikowany częściowo zamiast:

4 - Powstał z połączenia:

5 - Wchłonął:

6 - Częściowo wchłonął:

7 - Wydzielił się z:

 

Podpola:

$i - wyrażenie wprowadzające (NP)

$a - hasło główne z pola 100, 110, 111 lub 130 związanego rekordu (NP)

$s - tytuł ujednolicony z pola 240 rekordu związanego (NP)

$t - tytuł z podpól: $a, $n, i $p pola 245 rekordu związanego (NP)

$c - informacje dodatkowe (NP) - pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tytuł z podpola $t, np. dane z podpola $b pola 245, o ile to potrzebne

$b - oznaczenie wydania z pola 250 związanego rekordu (NP)

$d - adres wydawniczy (NP) - dane z podpól: $a, $b i/lub $c pola 260 związanego rekordu

$g - zakres powiązania (P) - określa lokalizacje jedn. związanej w nadrzędnej

$h - opis fizyczny (NP)

$k - dane o serii dla związanej jednostki z pól 4XX lub 8XX związanego rekordu (P)

$n - uwaga (P)

$o - inna identyfikacja jednostki związanej (P)

$z - ISBN z pola 020 rekordu związanego (P)

$w - numer kontrolny rekordu związanego (P)


ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 780 zawiera dane dotyczące bezpośrednio poprzedniej wersji książki będącej podstawą opisu - (relacja chronologiczna).

Przykład:

020 ## $a 0444422161 (Vol. 1)

245 00 $a Degradation and stabilization of polymers : $b a series of comprehensive reviews. $n 1 / $c ed. by H.H.G. Jellinek.

260 ## $a Amsterdam : $c Elsevier, $c 1983.

780 00 $t Aspects of degradation and stabilization of polymers. $d 1978 $z 0444415637