776 - Inna forma fizyczna jednostki bibliograficznej (P)

 

Wskaźniki:

pierwszy - wskazuje, czy uwaga jest generowana

0 - wyświetla treść pola jako uwagę poprzedzoną wyrażeniem wprowadzającym

1 - nie wyświetla uwagi - uwaga jest wyświetlana z pola 580

drugi - wyrażenie wprowadzające

# - Dostępne w innej formie:

8 - brak wyrażenia wprowadzającego

 

Podpola:

$i - wyrażenie wprowadzające (NP)

$a - hasło główne z pola 100, 110, 111 lub 130 związanego rekordu (NP)

$s - tytuł ujednolicony z pola 240 rekordu związanego (NP)

$t - tytuł z podpól: $a, $n, i $p pola 245 rekordu związanego (NP)

$c - informacje dodatkowe (NP) - pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tytuł z podpola $t, np. dane z podpola $b pola 245, o ile to potrzebne

$b - oznaczenie wydania z pola 250 związanego rekordu (NP)

$d - adres wydawniczy (NP) - dane z podpól: $a, $b i/lub $c pola 260 związanego rekordu

$g - zakres powiązania (P) - określa lokalizacje jedn. związanej w nadrzędnej

$h - opis fizyczny (NP)

$k - dane o serii dla związanej jednostki z pól 4XX lub 8XX związanego rekordu (P)

$n - uwaga (P)

$o - inna identyfikacja jednostki związanej (P)

$z - ISBN z pola 020 rekordu związanego (P)

$w - numer kontrolny rekordu związanego (P)


ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 776 zawiera informacje o innej formie fizycznej, w jakiej dostępna jest książka będąca podstawą opisu (relacja pozioma). Może to być książka na innym nośniku lub w innej formie, np. wydrukowana alfabetem Braile'a.

Przykład:

245 04 $a The way to dance : $b a book which teaches the art of dancing without
a master.

533 ## $a Microfilm. $b Washington, D.C. : $c Library of Congress.

776 0# $t The way to dance $h [Mikroforma]