774 - Część składowa jednostki nadrzędnej (P)

Wskaźniki:

pierwszy - wskazuje, czy uwaga jest generowana

0 - wyświetla treść pola jako uwagę poprzedzoną wyrażeniem wprowadzającym

1 - nie wyświetla uwagi - uwaga jest wyświetlana z pola 580

drugi - wyrażenie wprowadzające

# - Zawiera:

8 - brak wyrażenia wprowadzającego

 

Podpola:

$i - wyrażenie wprowadzające (NP)

$a - hasło główne z pola 100, 110, 111 lub 130 związanego rekordu (NP)

$s - tytuł ujednolicony z pola 240 rekordu związanego (NP)

$t - tytuł z podpól: $a, $n, i $p pola 245 rekordu związanego (NP)

$c - informacje dodatkowe (NP) - pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tytuł z podpola $t, np. dane z podpola $b pola 245, o ile to potrzebne

$b - oznaczenie wydania z pola 250 związanego rekordu (NP)

$d - adres wydawniczy (NP) - dane z podpól: $a, $b i/lub $c pola 260 związanego rekordu

$g - zakres powiązania (P) - określa lokalizacje jedn. związanej w nadrzędnej

$h - opis fizyczny (NP)

$k - dane o serii dla związanej jednostki z pól 4XX lub 8XX związanego rekordu (P)

$n - uwaga (P)

$o - inna identyfikacja jednostki związanej (P)

$z - ISBN z pola 020 rekordu związanego (P)

$w - numer kontrolny rekordu związanego (P)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 774 zawiera informacje dotyczące jednostki bibliograficznej, będącej częścią składową nadrzędnej jednostki bibliograficznej opisywanej w tym rekordzie. Może to być np. książka jako część kolekcji, która to kolekcja ma w bazie swój rekord bibliograficzny, lub referat w materiałach konferencyjnych. W rekordzie jednostki nadrzędnej są powiązania z rekordami części składowych, które zostały opisane
w oddzielnych rekordach bibli
ograficznych

Przykład:

020 ## $a 8391042804

245 00 $a Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : $b materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) [...]

774 0# $a Garnysz, Czesława. $t Zarządzanie biblioteką w warunkach decentralizacji gospodarki finansowej uczelni

774 0# $a Feret, Błażej. $t Nowoczesne techniki zarządzania