773 - Jednostka nadrzędna (P)

Wskaźniki:

pierwszy - wskazuje, czy uwaga jest generowana

0 - wyświetla treść pola jako uwagę poprzedzoną wyrażeniem wprowadzającym

1 - nie wyświetla uwagi - uwaga jest wyświetlana z pola 580

drugi - wyrażenie wprowadzające

# - W:

8 - brak wyrażenia wprowadzającego

Podpola:

$i - wyrażenie wprowadzające (NP)

$a - hasło główne z pola 100, 110, 111 lub 130 związanego rekordu (NP)

$s - tytuł ujednolicony z pola 240 rekordu związanego (NP)

$t - tytuł z podpól: $a, $n, i $p pola 245 rekordu związanego (NP)

$c - informacje dodatkowe (NP) - pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tytuł z podpola $t, np. dane z podpola $b pola 245, o ile to potrzebne

$b - oznaczenie wydania z pola 250 związanego rekordu (NP)

$d - adres wydawniczy (NP) - dane z podpól: $a, $b i/lub $c pola 260 związanego rekordu

$g - zakres powiązania (P) - określa lokalizacje jedn. związanej w nadrzędnej

$h - opis fizyczny (NP)

$k - dane o serii dla związanej jednostki z pól 4XX lub 8XX związanego rekordu (P)

$n - uwaga (P)

$o - inna identyfikacja jednostki związanej (P)

$z - ISBN z pola 020 rekordu związanego (P)

$w - numer kontrolny rekordu związanego (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 773 zawiera informacje o jednostce nadrzędnej dla opisywanego w rekordzie dokumentu niesamoistnego wydawniczo. Jednostka nadrzędna jest to jednostka bibliograficzna, w której skład wchodzą fizycznie jednostki niesamoistne wydawniczo, przy czym rekord bibliograficzny jednostki nadrzędnej ma dowiązany rekord egzemplarza. Dzięki temu powiązaniu użytkownik może trafić od rekordu bibliograficznego jednostki niesamoistnej, która nie ma rekordu egzemplarza, do rekordu z danymi o egzemplarzu. Może to być wykorzystywane np. przy dokumentowaniu dorobku piśmienniczego pracowników.

Przykłady:

100 1# $a Garnysz, Czesława.

245 10 $a Zarządzanie biblioteką w warunkach decentralizacji gospodarki finansowej uczelni / $c Czesława Garnysz, Elżbieta Rożniakowska.

300 ## $a S. 79-95.

700 1# $a Rożniakowska, Elżbieta.

773 0# $t Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non- profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. $d Kraków 1998 $z 8391042804

100 1# $a Feret, Błażej.

245 10 $a Nowoczesne techniki zarządzania - teoria a praktyka / $c Błażej Feret, Ewa Dobrzyńska-Lankosz.

300 ## $a S. 55-66.

700 1# $a Dobrzyńska-Lankosz, Ewa.

773 0# $t Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. $d Kraków 1998 $z 8391042804