772 - Dokument macierzysty dla dodatku (P)

Wskaźniki:

pierwszy - wskazuje, czy uwaga jest generowana

0 - wyświetla treść pola jako uwagę poprzedzoną wyrażeniem wprowadzającym

1 - nie wyświetla uwagi - uwaga jest wyświetlana z pola 580

drugi - wyrażenie wprowadzające

# - Dodatek do:

0 - Tytuł macierzysty:

8 - brak wyrażenia wprowadzającego

 

Podpola:

$i - wyrażenie wprowadzające (NP)

$a - hasło główne z pola 100, 110, 111 lub 130 związanego rekordu (NP)

$s - tytuł ujednolicony z pola 240 rekordu związanego (NP)

$t - tytuł z podpól: $a, $n, i $p pola 245 rekordu związanego (NP)

$c - informacje dodatkowe (NP) - pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tytuł z podpola $t, np. dane z podpola $b pola 245, o ile to potrzebne

$b - oznaczenie wydania z pola 250 związanego rekordu (NP)

$d - adres wydawniczy (NP) - dane z podpól: $a, $b i/lub $c pola 260 związanego rekordu

$g - zakres powiązania (P) - określa lokalizacje jedn. związanej w nadrzędnej

$h - opis fizyczny (NP)

$k - dane o serii dla związanej jednostki z pól 4XX lub 8XX związanego rekordu (P)

$n - uwaga (P)

$o - inna identyfikacja jednostki związanej (P)

$z - ISBN z pola 020 rekordu związanego (P)

$w - numer kontrolny rekordu związanego (P)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

Zawiera informacje ze związanego rekordu macierzystego, gdy podstawą opisu jest suplement (relacja pionowa).


Przykłady:

245 00 $a Słownik naukowo-techniczny francusko-polski : $b nowe terminy i znaczenia.

260 ## $a Warszawa : $b Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, $c 1988.

772 0# $t Słownik naukowo-techniczny francusko-polski. $b Wyd. 4 całkowicie zm. $d Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989 $z 83-204-0891-1

Uzupełnienie do czwartego wydania dużego Słownika naukowo- technicznego zostało wydane już w trakcie przygotowywania do druku tego Słownika, co zostało wyjaśnione we wstępie od redakcji opisywanej książeczki.

020 ## $a 047196705X

100 1# $a Schimke, Wolfram.

245 10 $a Handbook of image processing operators $h [Dokument elektroniczny] / $c Wolfram Schimke and Kjell Oppermann.

260 ## $a Chichester : $b John Wiley & Sons, 1996.

300 ## $a 1 dyskietka ; $c 9 cm.

700 1# $a Oppermann, Kjell.

772 0# $a Klette, Reinhard. $t Handbook of image processing operators $z 0471956422