770 - Dodatek/Wydanie specjalne (P)

Wskaźniki :

pierwszy - wskazuje, czy uwaga jest generowana

0 - wyświetla treść pola jako uwagę poprzedzoną wyrażeniem wprowadzającym

1 - nie wyświetla uwagi - uwaga jest wyświetlana z pola 580

drugi - wyrażenie wprowadzające

# - Ma dodatek:

8 - brak wyrażenia wprowadzającego


Podpola:

$i - wyrażenie wprowadzające (NP)

$a - hasło główne z pola 100, 110, 111 lub 130 związanego rekordu (NP)

$s - tytuł ujednolicony z pola 240 rekordu związanego (NP)

$t - tytuł z podpól: $a, $n, i $p pola 245 rekordu związanego (NP)

$c - informacje dodatkowe (NP) - pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tytuł z podpola $t, np. dane z podpola $b pola 245, o ile to potrzebne

$b - oznaczenie wydania z pola 250 związanego rekordu (NP)

$d - adres wydawniczy (NP) - dane z podpól: $a, $b i/lub $c pola 260 związanego rekordu

$g - zakres powiązania (P) - określa lokalizacje jedn. związanej w nadrzędnej

$h - opis fizyczny (NP)

$k - dane o serii dla związanej jednostki z pól 4XX lub 8XX związanego rekordu (P)

$n - uwaga (P)

$o - inna identyfikacja jednostki związanej (P)

$z - ISBN z pola 020 rekordu związanego (P)

$w - numer kontrolny rekordu związanego (P)


ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 770 zawiera informacje dotyczące suplementu skatalogowanego w oddzielnym rekordzie (relacja pionowa), gdy podstawą opisu jest jednostka macierzysta.

Przykłady:

245 00 $a Słownik naukowo-techniczny francusko-polski / $c red. Sabina Janicka, Jan Szarski.

250 ## $a Wyd. 4 całkowicie zm.

260 ## $a Warszawa : $b Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, $c 1989.

770 0# $t Słownik naukowo-techniczny francusko-polski : $c nowe terminy i znaczenia. $d Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988 $z 8320410452

020 ## $a 0471956422

100 1# $a Klette, Reinhard.

240 10 $a Handbuch der Operatoren fü r die Bildbearbeitung $l (ang.)

245 10 $a Handbook of image processing operators / $c Reinhard Klette, Piero Zamperoni.

700 1# $a Zamperoni, Piero.

770 0# $a Schimke, Wolfram. $t Handbook of image processing operators. $h [Dyskietka] ; 9 cm $z 047196705X