650 - Hasło przedmiotowe - nazwa pospolita (P)

Wskaźniki:

pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

drugi - pochodzenie hasła

0 - Hasło przedmiotowe Library of Congress (LCSH)

1 - Hasło przedmiotowe LC dla literatury dziecięcej (ACSH)

2 - Hasło przedmiotowe z Medical Subject Headings (MeSH)

3 - Hasło przedmiotowe Narodowej Biblioteki Rolniczej (NAL)

4 - Źródło hasła nie wymienione na liście kodów USMARC

5 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. ang.)

6 - Hasło przedmiotowe Biblioteki Narodowej Kanady (w jęz. fr.)

7 - Źródło hasła określone w podpolu $2

Ten wskaźnik proponuje się stosować np. dla haseł z języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) lub haseł lokalnych.

# - Źródło hasła nie zdefiniowane

Ten wskaźnik należy stosować dla haseł przedmiotowych z języka KABA.

Podpola:

$a - temat (nazwa pospolita) (NP)

$v - określnik formy (P)

$x - określnik rzeczowy (P)

$y - określnik chronologiczny (P)

$z - określnik geograficzny (P)

$2 - źródło hasła (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 650 podaje się hasło przedmiotowe - nazwę pospolitą w formie przejętej z kartoteki haseł wzorcowych (np. CKHW, MeSH lub JHP BN).

Do tematu można dołączać określniki (podpola $x, $y, $z) w formie ustalonej
w kartotece haseł wzorcowych, tworząc rozwinięte hasła przedmiotowe.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - pochodzenie hasła

'#' - źródło hasła nie zdefiniowane lub, w zależności od pochodzenia hasła, jeden z kodów od '0' do '7' (opisane na początku pola).

W przypadku, gdy przejmuje się hasło z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych - drugi wskaźnik zawsze przyjmuje wartość '#' (odstęp).

 

PODPOLA

$a - temat (nazwa pospolita) (NP)

W podpolu $a podaje się hasło przedmiotowe, którego tematem jest nazwa pospolita.

Biblioteki stosujące język KABA przejmują hasło z CKHW w formie ustalonej w kartotece haseł wzorcowych.

Przykłady:

650 ## $a Abstrakcjonizm (sztuka).

650 ## $a Abstrakcyjne typy danych (informatyka).

650 ## $a Absurd w literaturze.

650 ## $a Act! (oprogramowanie).

650 ## $a Odpowiedzialność za wypadki w lotnictwie.

650 ## $a Anschluss (ruch ; 1918-1938).

650 ## $a Apollo 13 (statek kosmiczny).

650 ## $a Berlin, Bitwa (1945).

650 ## $a BMW (samochody osobowe).

650 ## $a BMW seria 5 (samochód osobowy).

$v - określnik formy (P)

W podpolu $v podaje się określnik formy, czyli termin charakteryzujący formę opisywanej książki (np. korespondencja, konferencje), użyty w postaci, w jakiej podaje ten określnik khw KABA. Podpole $v jest ostatnim podpolem w polu 650.

Należy pamiętać, że nowe hasła określnika formy w rekordach określników kartoteki haseł wzorcowych podawane są w polu 185, natomiast w starych rekordach określników khw KABA określnik formy występuje w polu 150 i tylko w polu 680 (Uwaga przeznaczona do publicznej prezentacji) wyjaśniono, że jest to określnik formy.

Przykłady:

650 ## $a Pieśń solowa (gatunek muzyczny)$v katalogi tematyczne.

650 ## $a Rachunek całkowy $v podręczniki akademickie.

650 ## $a Algebra liniowa $v podręczniki akademickie.

650 ## $a Rachunkowość $x normy $v poradniki.

650 ## $a Zwierzęta $x w sztuce $v słowniki.

650 ## $a Aborcja $v wydawnictwa popularne.

650 ## $a Zwierzęta $x w sztuce $v wystawy.

$x - określnik rzeczowy (P)

W podpolu $x podaje się określnik rzeczowy, czyli termin, który określa ujęcie i właściwości przedmiotu katalogowanej książki. W podpolu $x podaje się również określnik formy (np. konferencje, poradniki, podręczniki) - zob. opis tego podpola w polu 600.

Przykłady:

650 ## $a Miasta $x w literaturze.

650 ## $a Przemoc $x w mass mediach.

650 ## $a Tragizm $x w muzyce.

650 ## $a Wojna światowa (1939-1945) $x w prasie.

650 ## $a Wskrzeszenie Łazarza (cud) $x w sztuce.

650 ## $a Śmiech $x w teatrze.

650 ## $a Sensacje $x w telewizji.

650 ## $a Administracja lokalna $x aspekt ekonomiczny.

650 ## $a Aeraulika $x aparatura i sprzęt $x produkcja i handel.

650 ## $a Botanika $x badania $x współpraca międzynarodowa.

650 ## $a Alpinizm $x sprzęt.

650 ## $a Wojna kozacko-polska (1648-1654) $x kino i wojna.

650 ## $a Wojna kozacko-polska (1648-1654) $x kampanie i bitwy.

650 ## $a Charakter narodowy $x Izraelczycy.

650 ## $a Demografia $x podręczniki akademickie.

650 ## $a Deontologia zawodowa $x konferencje.

650 ## $a Dietetyka $x poradniki.

650 ## $a Ekologia $x słowniki.

650 ## $a Elektryczność $x aspekt ekonomiczny $x konferencje.

$y - określnik chronologiczny (P)

W podpolu $y podaje się określnik chronologiczny, czyli określenie czasu związane z przedmiotem katalogowanego dzieła.

Przykłady:

650 ## $a Apologetyka $y 600-1500 (średniowiecze).

650 ## $a Architektura $y 1945-1990 $z Polska.

650 ## $a Biografie $y 20 w.

650 ## $a Dokumenty administracyjne $z Polska $z Kraków $y średniowiecze.

650 ## $a Filozofia amerykańska $y 20 w.

650 ## $a Drukarstwo $z Polska $z Warszawa $y 1900-1945.

$z - określnik geograficzny (P)

W podpolu $z podaje się określnik geograficzny, czyli nazwę geograficzną,
z którą związany jest przedmiot katalogowanej książki.

Przykłady:

650 ## $a Banki $z Wielka Brytania.

650 ## $a Baptysteria $z Włochy.

650 ## $a Bombardowanie powietrzne $z Polska.

650 ## $a Demokracja $z Stany Zjednoczone.

650 ## $a Deportacja $z Związek Radziecki $y 1900-1945.

650 ## $a Doktorzy honoris causa $z Polska $z Łódź.

$2 - źródło hasła (NP)

W podpolu $2 podaje się źródło pochodzenia hasła przedmiotowego, jeżeli drugi wskaźnik w tym polu ma wartość 7. W przypadku haseł lokalnych należy tu podawać siglum biblioteki, która utworzyła hasło.

Przykłady:

650 #7 $a Transformatory $x eksploatacja $x ekonomika. $2 JHP BN

650 #7 $a Skin diseases $x diagnosis. $2 Ł121

ZNAKI UMOWNE

  • Przed podpolem $2 stawia się kropkę
  • Gdy nie ma podpola $2, pole kończy się kropką.