600-651 Hasła przedmiotowe

600 - Hasło przedmiotowe - nazwa osobowa

610 - Hasło przedmiotowe - nazwa ciała zbiorowego

611 - Hasło przedmiotowe - nazwa imprezy

630 - Hasło przedmiotowe - tytuł

650 - Hasło przedmiotowe - nazwa pospolita

651 - Hasło przedmiotowe - nazwa geograficzna

ZAWARTOŚĆ PÓL

Pola 600-651 z drugim wskaźnikiem '#' zawierają hasła przedmiotowe przejmowane do opisu bibliograficznego w formie ustalonej w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych (CKHW). Gdy drugi wskaźnik wynosi '2', hasła są przejmowane z kartoteki MeSH. Gdy drugi wskaźnik wynosi '7', hasła są przejmowane z kartoteki JHP BN, lub lokalnej, co określone jest w podpolu $2.

Do tematów haseł przedmiotowych (podawanych w podpolu $a) można dołączać określniki swobodne, występujące również w kartotece haseł wzorcowych, tworząc tzw. hasła rozwinięte.

Obecnie rekordy haseł rozwiniętych w CKHW podlegają kontroli i otrzymują numery kontrolne.