586 - Uwaga o nagrodzie (P)

Wskaźniki:

pierwszy - generowanie stałego określenia wprowadzającego uwagę

# - brak informacji

8 - brak określenia wprowadzającego

drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga o nagrodzie (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 586 podaje się informację o nagrodzie związanej z opisywaną książką, o ile taka informacja występuje w opisywanej książce.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - generowanie stałego określenia wprowadzającego uwagę

# - brak informacji

Przy tej wartości wskaźnika system obsługujący wskaźniki może generować wyrażenie wprowadzające "Nagroda:".

8 - brak określenia wprowadzającego

Wartość "8" oznacza, że żadne wyrażenie wprowadzające nie poprzedza właściwej uwagi w polu 586.

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - uwaga o nagrodzie (NP)

W podpolu $a podaje się cały tekst uwagi o nagrodzie, jaką przyznano opisywanej książce.

 

ZNAKI UMOWNE

Pole 586 nie kończy się kropką.

PRZYKŁADY

586 ## $a Caldecott Medal, 1979

586 ## $a Nagroda w dziedzinie literatury narodowej, 1981

586 ## $a Premia Pulitzera dla książki naukowej, 1981