546 - Uwaga o języku opisywanego materiału (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga o języku (NP)

$b - alfabet, pismo lub kod użyty do oznaczenia języka (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 546 podaje się informację o języku opisywanych materiałów (tekstu, streszczeń, dodatków) oraz o alfabecie, piśmie lub innych systemach symboli - np. alfabet arabski, ASCII, system notacji muzycznej, kod paskowy, logarytmy itp.

Pole 546 wypełnia się szczególnie, gdy:

  • sporządzając opis bibliograficzny transliteruje się dane,
  • główny tekst opisywanej książki występuje równolegle w innych językach (rozmieszczonych na przeciwległych stronicach lub kolumnach). Części książki w odmiennych językach, ale posiadające własne karty tytułowe lub których tytuły wymieniono na stronie tytułowej - traktuje się jak prace współwydane i nie wypełnia się pola 041.
  • główny tekst opisywanej książki zawiera fragmenty w odmiennych językach,
  • dodatkowe części tekstu (np. wstęp, spis treści) występują w odmiennym języku,
  • streszczenia występują w innym języku niż tekst podstawowy
  • nie podano w opisie tytułu oryginału lub w oznaczeniu odpowiedzialności nie ma wystarczającej informacji o tłumaczeniu, a informacja taka występuje tylko w polu 041.

Powyższe warunki wypełniania pola 041 będą dyskutowane w grupie ds. ujednolicenia zasad katalogowania NUKat.

Stosuje się skróty wg PN-N-01158:1985.

Zakodowana informacja o języku występuje w polu stałej długości 008/35-37
i w polu 041(Język) rekordu bibliograficznego.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

 

PODPOLA

$a - uwaga o języku (NP)

W podpolu $a podaje się cały tekst uwagi dotyczącej języka.

$b - alfabet, pismo lub kod użyty do oznaczenia języka (P)

W podpolu $b podaje się informację o alfabecie innym niż alfabet łaciński, piśmie lub innych systemach symboli.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 546 kończy się kropką.

PRZYKŁADY

008/35-37 hun

041 0# $a hun $b fregerrus

546 ## $a Streszcz. fr., niem., ros.

a nie

546 ## $a Streszcz. w jęz. fr., niem., ros.

245 10 $a Geometrič eskaja teorija mery / $c G. Federer ; per. s. angl. [...]

546 ## $b Alfabet ros.

546 ## $b Alfabet fonetyczny.

546 ## $a Tekst niem. $bGotyk.

546 ## $a Tekst równol. niem., pol.