538 - Uwagi techniczne (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - tekst uwagi (NP)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 538 podaje się informację o szczegółach technicznych związanych z użytkowaniem katalogowanego dokumentu o szczególnej postaci fizycznej; np. dla książek wydanych na płycie kompaktowej - wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające odtworzenie jej zawartości.

Informacje w polu 538 podaje się (wg PrPN-N-01152-13) w języku i alfabecie opisywanego dokumentu. Pierwszym elementem w podpolu $a jest wyrażenie wprowadzające Wymagania systemowe:

Wymagania systemowe podaje się w następującej kolejności, rozdzielając je średnikiem i odstępem:

  • nazwa, model i/lub numer (numery) komputera (komputerów)
  • wielkość pamięci
  • nazwa i wersja systemu (systemów) operacyjnego (operacyjnych)
  • oprogramowanie (w tym język programowania)
  • urządzenia peryferyjne
  • modyfikacje sprzętu komputerowego

W przypadku katalogowania książek, dla których dokument elektroniczny stanowi dodatek (opisany w podpolu $e pola 300) - pole 538 można wypełnić dla takiego dodatku, modyfikując wyrażenie wprowadzające na, np. Wymagania systemowe dla dodatku:

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - tekst uwagi (NP)

W podpolu $a podaje się cały tekst uwagi.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole kończy się kropką.

PRZYKŁADY

245 00 $a Słowniki naukowo-techniczne francusko-polskie, polsko-francuskie $h [Dokument elektroniczny].

260 ## $a Warszawa : $b Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; $a Knurów : $b LexLand, $c 1998.

300 ## $a 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; $c 12 cm + $e Podręcznik użytkownika : 55 s. ; 17 cm + dyskietka instalacyjna.

538 ## $a Wymagania systemowe: komputer PC z procesorem 486 DX lub nowszym; system operacyjny Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 3.x; karta wideo typu VGA; 20 MB wolnego miejsca na dysku; 8 MB RAM; napęd CD-ROM; stacjonarna stacja dyskietek 3,5"; mysz.

245 00 $a Encyklopedia multimedialna PWN.

538 ## $a Wymagania sytemowe: PC; Windows 95 lub Windows NT (od wersji 4.0); czytnik CD-ROM; karta graficzna i monitor z 16-bito-
wą paletą barw High Color przy rozdzielczości 800x600 punktów; 16 bitowa karta dźwiękowa i głośniki.

245 10 $a Handbook of image processing - disk / Wolfram Schimke, Kjell Oppermann.

538 ## $a Wymagania systemowe: DOS; karta VGA; karta VESA