536 - Uwaga o finansowaniu dokumentu (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - tekst uwagi (NP)

$b - numer kontraktu (P)

$c - numer grantu (P)

$d - numer projektu, zadania, części pracy (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 536 podaje się nazwę instytucji, która daną pracę finansowała, numer kontraktu, grantu i/lub projektu, gdy opisywana książka powstała jako rezultat projektu, fundacji itp. i, gdy takie informacje występują na stronie tytułowej opisywanej książki.

Numer grantu/kontraktu/pracy badawczej może być podany w rekordzie bibliograficznym bez konieczności wymieniania instytucji sponsora, fundatora itp.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

 

PODPOLA

$a - tekst uwagi (NP)

W podpolu $a podaje się nazwę instytucji, która finansowała pracę.

$b - numer kontraktu (P)

W podpolu $b podaje się oznaczenie kontraktu, w wyniku którego powstała opisywana książka.

$c - numer grantu (P)

$d - numer projektu, zadania, części pracy (P)

 

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 536 nie kończy się kropką.

 

PRZYKŁADY

536 ## $d Resortowy Program Badań Podstawowych RP III 36

536 ## $a Projekt badawczy KBN $c Nr 906159101

536 ## $a Sponsorowane przez Światową Organizację Zdrowia

536 ## $a Sponsorowane przez Advanced Research Projects Agency through the Office of Naval Research. $b N00014-68-A-0245-0007 $c ARPA Order No. 2616

536 ## $a Sponsorowane przez U.S. Energy Research and Development Administration. $d 9103450

536 ## $c Publikacja wydana ze środków grantu TEMPUS-PHARE S-JE 09143-95

536 ## $a Sponsored by the U.S. Defense Nuclear Agency

536 ## $c EF-77-C-01-2556