534 - Uwaga o podstawie reprodukcji (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$p - określenie wprowadzające (NP)

$a - hasło główne oryginału (NP)

$t - strefa tytułu oryginału (NP)

$b - oznaczenie wydania oryginału (NP)

$c - adres wydawniczy oryginału (NP)

$e - opis fizyczny oryginału (NP)

$f - oznaczenie serii oryginału (P)

$l - lokalizacja oryginału (NP)

$n - uwaga dotycząca oryginału (P)

$z - ISBN (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 534 zawiera uwagę dotyczącą oryginału, gdy podstawą opisu bibliograficznego jest reprodukcja.

Należy podawać tylko te elementy opisu oryginału, które są różne od opisu reprodukcji, np. adres wydawniczy, który najczęściej jest różny od adresu wydawniczego reprodukcji.

W polu tym nie należy umieszczać uwagi o podstawie przekładu. Jeżeli w rekordzie bibliograficznym opisany jest przekład językowy (tłumaczenie) książki - tytuł oryginału językowego podaje się w polu 246 (ze wskaźnikami 1#,
z wyrażeniem wprowadzającym w podpolu $i "Tyt. oryg.:" ) jako wariant tytułu lub w polu 240.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - hasło główne oryginału (NP)

W podpolu $a podaje się hasło główne przejęte z rekordu bibliograficznego oryginału.

$b - oznaczenie wydania oryginału (NP)

W podpolu $b podaje się oznaczenie wydania oryginału, stosując takie same zasady, jak w polu 250 opisu bibliograficznego.

$c - adres wydawniczy oryginału (NP)

W podpolu $c podaje się dane dotyczące miejsca wydania, wydawcy oraz daty wydania oryginału, stosując znaki umowne właściwe strefie adresu wydawniczego opisu bibliograficznego.

$e - opis fizyczny oryginału (NP)

W podpolu $e podaje się opis fizyczny oryginału, czyli objętość/formę, informację o ilustracjach oraz format oryginału. Poszczególne elementy opisu fizycznego poprzedza się znakami umownymi właściwymi tej strefie opisu bibliograficznego.

$f - oznaczenie serii oryginału (P)

W podpolu $f podaje się dane dotyczące serii, w skład której wchodzi oryginał, ujmując je w nawiasy okrągłe.

$l - lokalizacja oryginału (NP)

W podpolu $l podaje się informację o miejscu przechowywania oryginału, jeżeli jest inne niż miejsce przechowywania reprodukcji.

$n - uwaga dotycząca oryginału (P)

W podpolu $n podaje się ważne informacje dotyczące oryginału, które nie mieszczą się, ze względu na swą treść, w innych podpolach pola 534.

$p - określenie wprowadzające (NP)

Podpole $p występuje zawsze jako pierwsze w polu 534 i jest dla tego pola obowiązkowe. W podpolu $p podaje się wyrażenie wprowadzające typu "Przedr. fotoofsetowy, oryg.:" lub "Reprint, oryg.:", "Oryg.:" itp. Podpole kończy się dwukropkiem i odstępem.

$t - strefa tytułu oryginału (NP)

W podpolu $t podaje się tytuł oryginału.

$z - ISBN (P)

W podpolu $z podaje się ISBN oryginału, pomijając akronim "ISBN".

 

ZNAKI UMOWNE

  • Kolejne strefy opisu oryginału oddziela się kropką.
  • Poszczególne elementy opisu oryginału poprzedza się znakami umownymi, właściwymi strefom opisu bibliograficznego, do których należą (np. stawia się dwukropek przed nazwą wydawcy, przecinek przed datą wydania w podpolu $c, średnik przed oznaczeniem formatu w podpolu $e itd.).
  • Podpole $f ujmuje się w nawiasy okrągłe.
  • Pole 534 kończy się kropką.

 

PRZYKŁADY

534 ## $p Przedr. fotoofsetowy, oryg.: $c Kraków : Akademia Umiejętności, 1914.

534 ## $p Wyd. oryginalne: $a Frederick, John. $t Luck. $n Opublikowane w: Argosy, 1919.

534 ## $p Reprint, oryg.: $c Oxford ; New York : Pergamon Press, 1963. $f (International Series of Monographs on Electromagnetic Waves ; v. 4).

534 ## $p Reprint, oryg.: $c Lwów : Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, 1935, 1909