533 - Uwaga o reprodukcji (P) (Uwaga lokalna)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - typ reprodukcji (NP)

$b - miejsce wykonania reprodukcji (P)

$c - oznaczenie odpowiedzialności (P)

$d - data reprodukcji (NP)

$e - opis fizyczny reprodukcji (NP)

$f - oznaczenie serii reprodukcji (P)

$n - uwaga o reprodukcji (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 533 podaje się informację o reprodukcji dokumentu, gdy podstawą opisu bibliograficznego jest oryginał.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - typ reprodukcji (NP)

W podpolu $a podaje się wyrażenie wprowadzające, identyfikujące typ opisywanej reprodukcji, po którym stawia się kropkę.

$b - miejsce wykonania reprodukcji (P)

W podpolu $b podaje się nazwę miejsca wykonania reprodukcji; gdy jest więcej niż jedno miejsce podpole $b powtarza się.

$c - oznaczenie odpowiedzialności (P)

W podpolu $c podaje się nazwę instytucji odpowiedzialnej dla reprodukcji. Jeśli więcej niż jedna instytucja jest równocześnie odpowiedzialna - podpole $c powtarza się.

$d - data reprodukcji (NP)

Zawiera datę wykonania reprodukcji.

$e - opis fizyczny reprodukcji (NP)

W podpolu $e podaje się zazwyczaj informację o liczbie części (tzn. jednostek fizycznych, np. ilość klatek, czy szpul) i formacie reprodukcji, np. dla mikrofilmów - szerokość filmu; informację o tym, że jest to negatyw, podaje się w podpolu $e po określeniu liczby części, a przed formatem.

Informację o liczbie części podaje się tylko wtedy, gdy zestaw jest kompletny.

$f - oznaczenie serii reprodukcji (P)

W podpolu $f podaje się, w nawiasach okrągłych, oznaczenie serii, do której należy reprodukcja.

$n - uwaga o reprodukcji (P)

W podpolu $n podaje się uwagę dotyczącą reprodukcji. Kolejne uwagi podaje się w odrębnych wystąpieniach podpola $n.

ZNAKI UMOWNE

  • Przed podpolem $b (miejsce reprodukcji) stawia się kropkę.
  • Przed podpolem $c (oznaczenie odpowiedzialności) stawia się dwukropek.
  • Przed podpolem $e (opis fizyczny) stawia się kropkę, przed oznaczeniem formatu reprodukcji stawia się średnik.
  • Oznaczenie serii reprodukcji w podpolu $f ujmuje się w nawiasy okrągłe.
  • Przed podpolem $n (uwagi) stawia się kropkę.
  • Na końcu pola 533 stawia się kropkę.

 

PRZYKŁADY

533 ## $a Mikrofilm. $b Waszyngton : $c United States Historical Documents Institute, $d [1972] $e 12 rolek ; 35 mm.

533 ## $a Fotografia pozyt. $b Rzym : $c Archiwa Watykanu. $e 18x12 cm.

533 ## $a Fotokopia. $b Seattle, Wash. : $c University of Washington, $d 1979. $e 28 cm.

533 ## $a Mikrofilm. $b Waszyngton : $c Library of Congress Photoduplication Service, $d 1971. $e 3 rolki ; 35 mm. $n Pozycje z lat 1853-1856 na rolce z: Journal of the American Temperance Union and the New York prohibitionist, v. 21, nr 7 (czerwiec 1857)-v. 24 (1860).

533 ## $a Mikrofilm. $b Middleton, Conn. : $c Wesleyan University Archives, $d 1973. $e 1 rolka : negatyw ; 35 mm.