530 - Uwaga o innej postaci fizycznej w jakiej również dostępny jest opisywany dokument (P) (Uwaga lokalna)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga o innej fizycznej formie dokumentu (NP)

$b - źródło dostępności (NP)

$c - warunki dostępności (NP)

$u - Uniform Resource Identifier URI (P)

 

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 530 podaje się informację dotyczącą innej formy fizycznej, w jakiej również dostępna jest katalogowana książka.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - uwaga o innej fizycznej formie dokumentu (NP)

W podpolu $a podaje się określenie innej postaci fizycznej, w jakiej dostępna jest opisywana książka.

$b - źródło dostępności (NP)

W podpolu $b podaje się informację na temat miejsca, gdzie dokument w innej postaci fizycznej może być udostępniony.

$c - warunki dostępności (NP)

W podpolu $c podaje się informację na temat trybu udostępniania dokumentu w innej postaci fizycznej.

$u - Uniform Resource Identifier URI (P)

W podpole $u wpisuje się identyfikator URI (np. URL lub URN), który dostarcza standardowej składni dla zlokalizowania dokumentu w wersji elektronicznej przy użyciu istniejących protokołów Internetu. Podpole $u może być powtarzalne tylko wtedy, gdy jedna lokalizacja dokumentu ma wiele identyfikatorów, natomiast gdy dokument ma wiele lokalizacji trzeba użyć powtórzenia pola 530.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 530 kończy się kropką, jeżeli nie ma podpola $u.

 

PRZYKŁADY

530 ## $a Dostępne również na mikrofiszy $b Czytelnia Główna BGPŁ.

245 10 $a Familiar quotations : $b a collection of passages, phrases, and proverbs traced to their sources in ancient and modern literature / $c ed. by John Bartlett and Nathan Haskell Doll.

530 ## $a Wersia online dopstępna przez The New Bartleby Library $u http://www.bartleby.com/99/index.html