521 -Uwaga o przeznaczeniu czytelniczym (P)

Wskaźniki:

pierwszy - generowanie wyrażenia wprowadzającego uwagę

# - brak informacji

8 - brak wyrażenia wprowadzającego uwagę

drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga o przeznaczeniu czytelniczym (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 521 podaje się informację, występującą poza stroną tytułową w opisywanej książce, o przeznaczeniu opisywanego materiału dla określonej kategorii czytelników. Informacja ta może wystąpić w formie zakodowanej w polu 008/22 (Przeznaczenie czytelnicze).

Jeżeli informacja o przeznaczeniu czytelniczym występuje na stronie tytułowej - należy ją włączyć do tytułu właściwego lub podać w dodatku do tytułu (w zależności od powiązania składniowego), ewentualnie podać w polu 521 o ile informacja o przeznaczeniu czytelniczym stanowi jeden z wielu podtytułów. Jest to propozycja(w trakcie dyskusji) zespołu ds. ujednolicenia zasad katalogowania NUKat.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - generowanie wyrażenia wprowadzającego uwagę

# - brak informacji

W systemach obsługujących wskaźniki pola 521, może się generować wyrażenie wprowadzające "Przeznaczenie czytelnicze:"

8 - brak wyrażenia wprowadzającego uwagę

Wartość '8' oznacza, że uwaga podawana w polu 521 nie będzie poprzedzona żadnym wyrażeniem wprowadzającym. Zaleca się, aby wskaźnik pierwszy w polu 521 przyjmował wartość '8'

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - uwaga o przeznaczeniu czytelniczym

W podpolu $a podaje się cały tekst uwagi określającej przeznaczenie czytel-
nicze.

 

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 521 kończy się kropką.

 

PRZYKŁADY

521 8# $a Dla osób z osłabionym wzrokiem, osłabioną zdolnością motoryczną czytania oraz uczących się ze słuchu.

521 8# $a Program przeznaczony dla geografów, planistów, geologów, meteorologów i innych, którzy powinni interesować się zawodowo analizą danych przestrzennych.

521 8# $a Skrypt dla studentów II-go roku włókiennictwa.

521 8# $a Książka przeznaczona dla pracowników naukowych i inżynierów zajmujących się zagadnieniami sterowania automatycznego.

521 8# $a Poradnik dla menedżerów działających w firmach, a także dla potencjalnych kandydatów do tego zawodu.

ale:

245 10 $a Zbiór zadań z elektrotechniki dla studentów wydziałów nieelektrycznych / Stefan Biedroń, Kurt Kulesza.

245 10 $a Kinetyka reakcji chemicznych : $b wykłady dla studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej / Jerzy Straszko, Marek Frączak.