500 - Uwaga ogólna (P)

Wskaźniki: nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - uwaga ogólna (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W tym polu najczęściej podaje się:

 • ustaloną nazwę autora dokumentu wydanego anonimowo,
 • sprostowania dotyczące oznaczeń odpowiedzialności,
 • informacje o specjalnych cechach fizycznych dokumentu,
 • informacje o przynależności książki do tzw. serii,
 • informacje o powiązaniach bibliograficznych, nie mieszczących się w polu 580 (Uwaga o pozycji związanej)
 • informacje o źródle, z którego przejęto dany element, jeżeli nie jest to podstawowe źródło danych dla tego elementu (np. Nazwa autora z okł.),
 • tytuł serii głównej, jeżeli w polu 440 podano wyróżniający tytuł podserii; ISSN serii głównej, jeżeli w polu 440 lub 490 podano ISSN podserii; numerację w obrębie serii głównej
 • błędny numer ISBN
 • dodatki do tytułu spoza głównej strony tytułowej
 • oznaczenie pozycji wydawniczej
 • uwaga o wykazie aktów prawnych

Ostatnie dwa rodzaje uwag stanowią propozycję (w trakcie dyskusji) zespołu ds. ujednolicenia zasad katalogowania NUKat

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - uwaga ogólna (NP)

W podpolu $a pola 500 podaje się cały tekst uwagi.

ZNAKI UMOWNE

 • Pole 500 kończy się kropką.

PRZYKŁADY

440 #0 $a Oceanotechnika $v nr 2

500 ## $a Seria główna: Studia i Materiały Oceanologiczne ; nr 20.

830 #0 $a Studia i Materiały Oceanologiczne $v nr 20.

830 #0 $a Studia i Materiały Oceanologiczne. Oceanotechnika $v nr 2.

440 #0 $a Acta Universitatis Wratislaviensis. $p Prace Geologiczno-Mineralogiczne $i 0525-4132 $v 35

500 ## $a Seria gł.: ISSN 0239-6661; nr 1456.

500 ## $a Tzw. seria "Nike".

830 #0 $a "Nike"

245 10 $a Mechanika budowli dla architektów / Iwona Cielecka ; Politechnika Łódzka.

260 ## $a Łódź : $b Wydaw. PŁ, $c1999.

500 ## $a 957 publikacja Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.

260 ## $a Warszawa : $b [s. n.], $c 1935 $e (Warszawa : $f Druk. Społeczna)

500 ## $a Na okł. r. wyd.: 1936.

020 ## $a 8371063930 $z 8371013930

500 ## $a Na 4 str. okł. błędny ISBN: 83-7101-393-0.

920 ## $a 83-7106-393-0 $z 83-7101-393-0

500 ## $a Książka napisana na podstawie notatek do wykładów Kena G. Binmore'a i Adama Ostaszewskiego.

500 ## $a Liczbowanie stronic w przeciwnych kierunkach.

500 ## $a Slajdy w kieszonce.

500 ## $a Opis wg okł.

500 ## $a Na okł. nazwa dziedziny: Socjologia.

500 ## $a Na okł.: Wodociągi, Kanalizacja, Sieci gazowe, Ogrzewnictwo

245 00 $a Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. $n T. 1, $p Budownictwo ogólne. $n Cz. 1 / $c oprac. Stanisław Poniatowski.

500 ## $a Przepisy, opracowania pomocnicze i normy s. [241].