440, 490 Strefa serii i książki wielotomowej

 

440 - Tytuł serii i książki wielotomowej podany w formie do wyszukiwania

490 - Tytuł serii i książki wielotomowej podany w formie nie do wyszukiwania

 

ZAWARTOŚĆ PÓL

Pola 440 i 490 zawierają informacje odnoszące się do tytułu serii, w ramach której opublikowano opisywany dokument. Podaje się w nich także informację o innym niż seria wydawnictwie ciągłym przy opisywaniu jego zeszytu pod własnym tytułem oraz o całości książki wielotomowej (strefę tytułu i oznaczenia odpowiedzialności) przy opisywaniu jednego tomu książki wielotomowej pod jego własnym tytułem.

Zespołu książek powiązanych jednakową szatą graficzną lub znakiem graficznym, jeżeli nie mają wspólnego tytułu, wyrażonego werbalnie nie traktuje się jak serii i nie stosuje się pola 440 ani 490. Można wtedy użyć pola 500 dla wpisania informującej o tym uwagi i pola 830 w celu zapewnienia wyszukiwania po tytule - o ile taki tytuł udało się odnaleźć w oficjalnych dokumentach (np. w bibliografii narodowej).

Zawartość pól 440 jest wykorzystywana jako hasło dodatkowe, natomiast zawartość pola 490 nie może stanowić hasła dodatkowego. Jako hasła dodatkowego można wtedy użyć jednego z pól 800-830.

Tytuł serii powinno się przejmować do pola 440 w postaci ustalonej w kartotece haseł wzorcowych (CKHW).

Dla tytułu całości książki wielotomowej zasadniczo nie tworzy się rekordów w CKHW. Dla tytułu książki wielotomowej podanego w polu 490 wraz z tytułem równoległym - tworzy się rekord khw, w którym w polu 4XX podaje się tytuł równoległy całości, dzięki czemu będzie można wyszukać daną publikację również po tytule równoległym.