263 - Przewidywana data publikacji (NP)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - przewidywana data publikacji (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

W polu 263 podaje się przewidywaną datę wydania dla dokumentów jeszcze nie opublikowanych. Pole jest stosowane dla książek, które opisano w ramach CIP (cataloging - in publication).

Kiedy w rekordzie bibliograficznym występuje pole 263 - poz. 17 nagłówka rekordu (LDR) przyjmuje wartość 8 (Poziom przedpublikacyjny)

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - przewidywana data publikacji (NP)

W podpolu $a podaje się przewidywaną datę publikacji według wzoru rrmm. Nieznany element daty zastępuje się łącznikiem.

Jeżeli przewidywana data wyrażona jest porą roku - podaje się ostatni miesiąc pory roku.

Przykłady:

263 ## $a 9412

263 ## $a 94--

236 ## $a Marzec

 

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 263 nie kończy się kropką