256 – Charakterystyka dokumentu elektronicznego (NP)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - charakterystyka dokumentu elektronicznego (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 256 dla wydawnictw zwartych wypełnia się w przypadku zwartych dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym (nie wypełnia się wtedy pola 300). W polu 256 należy podać ogólne określenie charakteryzujące zawartość opisywanego wydawnictwa elektronicznego, czyli jego rodzaj. Według normy PN-N-01152-13 można stosować następujące oznaczenia rodzaju dokumentu elektronicznego:

Dane:

w tym: Czcionki

Dane graficzne

Zapis muzyczny

Dane liczbowe

Dane odwzorowujące

Dane kartograficzne

Dane dźwiękowe

Dane tekstowe

Bibliograficzna baza danych

Program:

w tym: Oprogramowanie aplikacyjne

Program projektowania komputerowego

Program zarządzania bazą danych

Program wydawniczy

Gra (Gry)

Program arkusza kalkulacyjnego

Procesor tekstu

Oprogramowanie systemowe

System operacyjny

Język programowania

Program wyszukiwawczy

Dane i program:

w tym: Multimedia interakcyjne

Usługi online

 

Zaleca się podawanie jak najbardziej szczegółowych określeń.

Rodzaj elektronicznego dokumentu zwartego może być w miarę potrzeby identyfikowany przez połączenie podanych powyżej określeń spójnikiem “i”.

W polu 256 można podać również wielkość opisywanego wydawnictwa elektronicznego, jeżeli taka informacja jest dostępna, a dokument elektroniczny nie został poddany kompresji. Dla dokumentów zawierających tylko dane można podawać informację o liczbie plików uzupełnioną informacją o liczbie rekordów i/lub liczbie bajtów. Dla dokumentów zawierających program można oprócz liczby plików podawać informację o liczbie instrukcji i/lub liczbie bajtów.

Informacje o wielkości dokumentu elektronicznego ujmuje się w nawiasy okrągłe i podaje bezpośrednio po oznaczeniu rodzaju dokumentu elektronicznego, przy czym po ilości plików, a przed liczbą rekordów (instrukcji) lub tylko bajtów należy postawić dwukropek..

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy – nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi – nie zdefiniowany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a – charakterystyka dokumentu elektronicznego (NP)

W podpolu $a podaje się całą informację na temat rodzaju i wielkości opisywanego dokumentu elektronicznego.

 

ZNAKI UMOWNE

  • Pole 256 kończy się kropką.

PRZYKŁADY

245 10 $a De revolutionibus $h [Dokument elektroniczny] : $b autograf : $b około 1520-1541 / $c Mikołaj Kopernik.

256 ## $a Dane tekstowe.

245 00 $a Opis bibliograficzny dokumentów w formacie MARC 21 w systemie Horizon. $n Cz. 1, $p Książka $h [Dokument elektroniczny] / $c oprac. Mirosława Lont, Ewa Woźniakowska.

256 ## $a Dane tekstowe (1 plik : 1,6 MB).

 

256 ## $a Dane tekstowe (1 plik : 1,5 MB) i program (1 plik : 1850 instrukcji).