240 - Tytuł ujednolicony (NP)

Wskaźniki:

pierwszy - podawanie tytułu ujednoliconego na karcie katalogowej lub ekranie

0 - nie będzie drukowany ani wyświetlony

1 - będzie drukowany lub wyświetlony

drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu (od 0 do 9)

Podpola:

$a - tytuł ujednolicony (NP)

$n - numer części (P)

$p - tytuł części (P)

$l - język tekstu (NP)

$k - określenie formy (P)

$s - wersja (NP)

$f - data publikacji (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 240 zawiera ujednolicony tytuł jednego dzieła i dotyczy znanych dzieł, z zakresu literatury pięknej, filozofii oraz dokumentów powszechnych Kościoła katolickiego, publikowanych pod różnymi tytułami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się tworzenie tytułu ujednoliconego dla dzieł spoza zakresu literatury, czy filozofii, np.

100 1# $a Krockow, Christian von $d (1927-#).

240 14 $a Die Deutschen in ihrem Jahrhundert, 1890-1990 $l (pol.)

245 10 $a Niemcy: ostatnie sto lat / $c Christian Graf von Krockow ; przeł. Andrzej Kopacki.

260 ## $a Warszawa : $b Volumen : $b Krąg, $c 1997.

100 1# $a Mikołajczyk, Stanisław $d (1901-1966).

240 10 $a Rape of Poland $l (pol.)

245 10 $a Zniewolenie Polski : $b przykład sowieckiej agresji / $c Stanisław Mikołajczyk.

260 ## $a Warszawa : $b Niezależna Oficyna Wydawnicza, $c 1984.

100 1# $a Geller, Michail Jakovlevič $d (1922-1997).

240 10 $a Utopija u vlasti $l (pol.)

245 10 $a Utopia u władzy : $b historia Związku Sowieckiego. $n T. 2. $n Cz. 5 / $c Michał Heller, Aleksander Niekricz ; tł. z ros. Andrzej Mietkowski.

260 ## $a Lublin : $b Respublica, $c 1989.

100 1# $a Geller, Michail Jakovlevič $d (1922-1997).

240 10 $a Utopija u vlasti $l (ang.)

245 10 $a Utopia in power : $b the history of the Soviet Union from 1917 to the present / $c Mikhail Heller and Aleksandr Nekrich ; translated from the Russian by Phyllis B. Carlos.

260 ## $a London : $b Hutchinson, $c 1986.

Tytuł ujednolicony podaje się w formie przyjętej w kartotece haseł wzorcowych (CKHW), wyłącznie w rekordach bibliograficznych, w których występuje pole 100 (hasło główne - nazwa osobowa), 110 (hasło główne - nazwa ciała zbiorowego), 111 (hasło główne - nazwa imprezy) i nie może występować równocześnie z polem 130 (hasło główne - tytuł ujednolicony). Pole 240 wypełnia się, zachowując powyższe zasady, gdy:

 • język dokumentu, który nie jest tłumaczeniem jest inny niż język tekstu

 • dokument jest przekładem, którego tytuł właściwy jest taki sam jak tytuł oryginału

 • dokument jest przekładem, którego tytuł właściwy, różny od tytułu oryginału, wyrażony jest w języku innym niż język dokumentu

 • tytuł oryginału jest odmiennie tłumaczony przez różnych wydawców

Przykłady:

100 1# $a Hugo, Victor $d (1802–1885).

240 10 $a Notre-Dame de Paris $l (pol.)

245 10 $a Katedra Marii Panny w Paryżu / $c Wiktor Hugo ; z fr. przeł. Hanna Szumańska-Grossowa ; [posł. i przypisy Zbigniew Bieńkowski].

260 ## $a Warszawa : $b Świat Książki, $c 1997.

100 1# $a Hugo, Victor $d (1802-1885).

240 10 $a Notre-Dame de Paris $l (pol.)

245 10 $a Dzwonnik z Notre Dame / $c Wiktor Hugo ; [oprac. Joanna Rodziewicz].

260 ## $a Warszawa : $b Arkady, $c 1997.

100 1# $a Shakespeare, William $d (1564-1616).

240 10 $a Hamlet $l (pol.)

245 10 $a Hamlet, książę Danii / $c William Shakespeare ; przeł. Stanisław Barańczak ; [posł. Willarda Farnhama].

260 ## $a Poznań : $b "W Drodze", $c 1994.

100 1# $a Shakespeare, William $d (1564-1616).

240 10 $a Hamlet $l (pol.)

245 10 $a Hamlet, królewicz duński / $c William Szekspir ; przeł. Józef Paszkowski.

260 ## $a Wrocław : $b Siedmioróg, $c 1996.

 • tytuł właściwy ulegał zmianom

Przykład:

100 1# Domagalik, Janusz $d (1931-#).

240 10 $a Ile? Pięć. Czego? Przygód. Czyich? Detektywa Konopki $l (pol.)

245 10 $a Ile? Pięć. Czego? Przygód Detektywa Konopki / $c Janusz Domagalik ; oprac. graf. Bohdan Butenko.

246 14 $a Pięć przygód detektywa Konopki

260 ## $a Warszawa : $b Nasza Księgarnia, $c 1988.

100 1# $a Domagalik, Janusz $d (1931-#).

240 10 $a Ile? Pięć. Czego? Przygód. Czyich? Detektywa Konopki $l (pol.)

245 10 $a Pięć przygód detektywa Konopki / $c Janusz Domagalik.

260 ## $a Warszawa : $b Nasza Księgarnia, $c 1995.

 • w przypadku katalogowania prac współwydanych bez tytułu wspólnego - dla tytułu pierwszej pracy współwydanej

Przykłady:

100 1# $a Faulkner, William $d (1897–1962).

240 10 $a Light in August $l (ros.)

245 10 $a Svet v avguste ; $b Osobnjak / $c Uil'jam Folkner ; per. s angl. ; [vstupitel'naja stat'ja B. Gribanova ; illjustracii V. Gorjaeva].

700 12 $a Faulkner, William $d (1897–1962). $t Intruder in the dust $l (ros.)

100 1# $a Dickens, Charles $d (1812-1870).

240 10 $a Christmas carol $l (pol.)

245 10 $a Kolęda czyli Opowieść o duchu ; $b Świerszcz za kominem : bajka o domowym ognisku / $c Charles Dickens ; przeł. Krystyna Tarnowska.

260 ## $a Warszawa : $b Prószyński i S-ka, $c 1998.

700 12 $a Dickens, Charles $d (1812-1870). $t Cricket on the hearth $l (pol.)

100 1# $a Schulz, Bruno $d (1892-1942).

240 10 $a Sklepy cynamonowe $l (lit.)

245 10 $a Cinamonin˙es krautuv˙es ; $b Klepsidros sanatorija / $c Bruno Schulz ; iš lenk˛u kalbos vert˙e Leonija Malakauskien˙e.

260 ## $a Vilnius : $b Balt˛u lank˛u, $c 2001.

700 12 $a Schulz, Bruno $d (1892-1942). $t Sanatorium pod klepsydrą $l (lit.)

100 0# $a Tomasz Morus $c (św. ; $d 1478-1535).

240 10 $a Utopia $l (ang.)

245 10 $a More's Utopia ; $b A Dialogue of comfort / $c introd. by John Warrington.

260 ## $a London : $b Dent ; $a New York : $b Dutton, $c [1951].

700 12 $a Tomasz Morus $c (św. ; $d 1478-1535). $t Dialogue of comfort $l (ang.)

 • gdy w CKHW istnieje już tytuł ujednolicony w haśle złożonym (Autor. Tytuł) - należy wypełnić pole 240 dla tytułu pracy wydanej później samodzielnie

Przykłady:

100 1# $a Moli'ere $d (1622-1673).

240 10 $a Tartuffe $l (pol.)

245 10 $a Świętoszek ; $b Skąpiec / $c Molier ; przeł. Tadeusz Żeleński (Boy).

260 ## $a Warszawa : $b Państ. Instytut Wydawniczy, $c 1992.

700 12 $a Moli`ere $d (1622-1673). $t Avare $l (pol.)

100 1# $a Moli`ere $d (1622-1673).

240 10 $a Avare $l (pol.)

245 10 $a Skąpiec / $c Molier ; w przekł. Tadeusza Boya- Żeleńskiego.

260 ## $a Warszawa : $b "Kama", $c 1994.

100 1# $a Kipling, Rudyard $d (1865-1936).

240 10 $a Jungle book $l (pol.)

245 10 $a Księga dżungli ; Druga księga dżungli / $c Rudyard Kipling ; przekł. autoryz. [z ang.] Józefa Birkenmajera.

700 12 $a Kipling, Rudyard $d (1865-1936). $t Second jungle book $l (pol.)

100 1# $a Kipling, Rudyard $d (1865-1936).

240 10 $a Second jungle book $l (pol.)

245 10 $a Druga księga dżungli / $c Rudyard Kipling ; przeł. [z ang.] Józef Birkenmajer ; [il. Katarzyna Karina Chmiel].

 • w przypadku dzieł wielotomowych - dla tytułu samodzielnie wydanej części, jeżeli jej tytuł jest znaczący (wyróżniający) lub dla tytułu całości dzieła wielotomowego wraz z oznaczeniem i numerem oraz ewentualnie tytułem części, jeżeli jej tytuł nie jest wyróżniający

Przykłady:

100 1# $a Proust, Marcel $d (1871-1922).

240 10 $a A l'ombre des jeunes filles en fleurs $l (pol.)

245 10 $a W cieniu zakwitających dziewcząt / $c Marcel Proust ; przeł.Tadeusz Boy-Żeleński.

260 ## $a Warszawa : $b Porozumienie Wydawców, $c 2000.

490 1# $a W poszukiwaniu straconego czasu / Marcel Proust ; $v 2

800 1# $a Proust, Marcel $d (1871-1922). $t A la recherche du temps perdu $l (pol.) $v 2

100 1# $a Galsworthy, John $d (1867-1933).

240 10 $a Man of property $l (pol.)

245 10 $a Posiadacz / $c John Galsworthy ; z ang. przeł. Róża Centnerszwerowa.

260 ## $a Warszawa : $b Książka i Wiedza, $c 1998.

490 1# $a Saga rodu Forsyte'ów / John Galsworthy ; $v t. 1

800 1# $a Galsworthy, John $d (1867-1933). $t Forsyte saga $l (pol.) $v t. 1

100 1# $a Gombrowicz, Witold $d (1904-1969).

240 10 $a Dziennik. $p 1953-1956 $l (węg.)

245 10 $a Napló (1953-1956) / $c Witold Gombrowicz ; [ford., az előszót Pályi András].

260 ## $a Pozsony : $b Kalligram Könyvkiadó, $c 2000.

100 1# $a Livius, Titus Patavinus $d (59 a.C.-17 p.C.).

240 10 $a Ab urbe condita. $n Liber 6 $l (łac.)

245 10 $a Ab urbe condita. $n Book 6 / $c Livy ; ed. by Christina Shuttleworth Kraus.

260 ## $a Cambridge : $b Cambridge Univ. Press, $c dr. 1998.

 • jeżeli tytuł oryginału podany w katalogowanej książce jest taki sam jak jej tytuł ujednolicony - wypełnia się tylko pole 240, nie powtarzając w rekordzie informacji o tytule oryginału

Przykłady:

100 1# $a Lem, Stanisław $d (1921-#).

240 10 $a Doskonała próżnia $l (ang.)

245 12 $a A perfect vacuum / $c Stanislaw Lem ; transl. from the Pol.

by Michael Kandel.

260 ## $a San Diego [etc.] : $b Harcourt Brace Jovanovich, Publ., $c cop. 1979.

100 1# $a Mann, Thomas $d (1875-1955).

240 10 $a Buddenbrooks $l (pol.)

245 10 $a Buddenbrookowie : $b dzieje upadku rodziny / $c Tomasz Mann ; przeł. [z niem.] Ewa Librowiczowa ; [posł. Jerzy Łukosz].

260 ## $a Wrocław : $b Wydaw. Dolnośląskie, $c 1996.

Tytuły oryginałów podane w książkach: “ Doskonała próżnia” i “Buddenbrooks”

 • jeżeli tytuł oryginału podany w katalogowanej książce różni się od jej tytułu ujednoliconego - oprócz pola 240 należy wypełnić w rekordzie pole 246 (ze wskaźnikami 1#) dla tytułu oryginału

Przykład:

100 1# $a Cervantes Saavedra, Miguel de $d (1547-1616).

240 10 $a Don Quijote $l (pol.)

245 10 $a Don Kichot z La Manczy / $c Miguel de Cervantes Saavedra ; przeł. [z hisz.] Józef Wittlin ; [il. Gustave Doré].

246 1# $i Tyt. oryg.: $a El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

260 ## $a Wrocław : $b Siedmioróg, $c 1997.

Pola 240 nie wypełnia się:

 • gdy tytuł dzieła wchodzi w skład tytułu właściwego innego dzieła, poza przypadkiem, gdy sam autor w ten sposób zatytułował dzieło

Przykład:

100 1# $a Wilde, Oscar $d (1854-1900).

245 10 $a Szczęśliwy książę i inne opowiadania / $c Oskar Wilde ; tł. I. Tuwim i J. Stawiński.

246 1# $i Tyt. oryg.: $a Happy prince and other tales

260 ## $a Warszawa : $b Nasza Księgarnia, $c 1997.

ale:

100 1# $a Wilde, Oscar $d (1854-1900).

240 10 $a Happy prince $l (pol.)

245 1# $a Szczęśliwy książę / $c Oskar Wilde ; przeł. Maria Feldmanowa ; [il. Bożena Truchanowska].

260 ## $a Warszawa : $b Nasza Księgarnia, $c 1965.

 • gdy tytuł ujednolicony jest taki sam jak tytuł właściwy

Przykład:

100 1# $a Dickens, Charles $d (1812–1870).

245 10 $a Little Dorrit / $c by Charles Dickens ; with forty ill. by ‘Phiz’ ; and an introduction by Lionel Trilling.

260 ## $a Oxford : $b Oxford University Press, $c 1981.

ale:

100 1# $a Dickens, Charles $d (1812–1870).

240 10 $a Little Dorrit $l (pol.)

245 10 $a Maleńka Dorrit / $c Karol Dickens ; oprac. Cecylii Niewiadomskiej.

260 ## $a Wrocław : $b Siedmioróg, $c 1993.

 

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - podawanie tytułu ujednoliconego na karcie katalogowej lub ekranie

0 - nie będzie drukowany/wyświetlony

Wartość '0' oznacza, że tytuł podany w polu 240 nie będzie indeksowany ani widoczny na karcie katalogowej lub w szczegółach bibliograficznych.

1 - będzie drukowany/wyświetlony

Wartość "1" oznacza, że tytuł podany w polu 240 będzie indeksowany i będzie widoczny na karcie katalogowej oraz w szczegółach bibliograficznych.

Wskaźnik drugi - liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

0 - brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartość '0' oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględniane przy szeregowaniu. Znaczy to, że tytuł nie zaczyna się od rodzajnika. Znaki diakrytyczne ani znaki specjalne (np. wielokropek, czy cudzysłów) występujące na początku tytułu nie są traktowane jako znaki pomijane przy szeregowaniu.

1-9 -- liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Wartości od '1' do '9' oznaczają liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu, gdy tytuł zaczyna się od rodzajnika (Le, Der, The itd.). Znaki diakrytyczne i specjalne (np. apostrof) związane z rodzajnikiem są włączone do liczby znaków pomijanych przy szeregowaniu.

PODPOLA

$a - tytuł ujednolicony (NP)

W podpolu $a podaje się tytuł ujednolicony wraz z dodatkiem do tytułu i ewentualnie dopowiedzeniem ujętym w nawiasy okrągłe, w celu odróżnienia identycznych tytułów.

Przykłady:

100 1# $a Kant, Immanuel $d (1724-1804).

240 10 $a Grundlegung zur Metaphysik der Sitten $l (pol.)

245 10 $a Uzasadnienie metafizyki moralności / $c Immanuel Kant ; przeł. Mścisław Wartenberg.

260 ## $a Kęty : $b "Antyk", $c 2001.

100 1# $a Prus, Bolesław $d (1847-1912).

240 10 $a Faraon $l (ang.)

245 10 $a Pharaoh / $c Bolesław Prus ; transl. from Pol. by Christopher Kasparek ; [il. by Ewa Bogucka].

260 ## $a Warszawa : $b Polonia, $c 1991.

100 0# $a Strabo $d (ca 68 a.C.-ca 26 p.C.).

240 10 $a Geografika $l (ang., grec.)

245 10 $a Geography. $n 5, $p Books 10-12 / $c Strabo ; with an Engl. transl. by Horace Leonard Jones.

260 ## $a Cambridge, Mass. ; $a London : $b Harvard Univ. Press, $c dr. 2000.

546 ## $a Równolegle tekst grec. i przekład ang.

041 1# $a frepol $h pol

100 1# $a Kochanowski, Jan $d (1530-1584).

240 10 $a Odprawa posłów greckich $l (pol., fr.)

245 13 $a Le Renvoi des Messagers grecs : $b tragédie classique de Jean Kochanowski (1530-1584) : chronologie, présentation, traduction et notes / $c [oprac.] Edmond Marek.

260 ## $a Lille : $b Club Polonia-Nord, $c 1992.

546 ## $a Tekst równolegle fr. i pol., tł. z pol.

$f - data publikacji (NP)

W podpolu $f podaje się datę (zazwyczaj rok wydania) wchodzącą w skład hasła. Datę wydania dzieła, ujętą w nawiasy okrągłe jako dopowiedzenie w celu odróżnienia identycznych tytułów - podaje się w podpolu $a

Przykład:

240 10 $a Tosefta $l (ang.) $f 1977

$k - określenie formy (P)

Podpole $k zawiera określenie typu: rękopis, protokoły, wybór, adaptacja, fragment, fragmenty itp., wyrażające stosunek opisywanego dzieła do tekstu oryginalnego. Jeżeli zachodzi konieczność podania kilku określeń formy dzieła - podaje się je w odrębnych wystąpieniach powtarzalnego podpola $k, oddzielając od siebie przecinkiem. Podpole $k występuje po podpolu $l.

Przykłady:

100 1# $a Cervantes Saavedra, Miguel de $d (1547-1616).

240 10 $a Don Quijote $l (pol. ; $k przeróbka)

245 10 $a Don Kichote / $c [Miguel de Cervantes] ; tekst i il. Marcia Williams ; przekł. Anna Dorota Kamińska.

260 ## $a Warszawa : $b Panda, $c cop. 1996.

500 ## $a Nazwa autora na okł.

100 0# $a Dante Alighieri $d (1265-1321).

240 10 $a Divina Commedia $l (pol. ; $k wybór)

245 10 $a Boska komedia : $b (wybór) / $c Dante Alighieri ; przeł. Edward Porębowicz.

260 ## $a Wrocław : $b Siedmioróg, $c 1997.

100 1# $a Petrarca, Francesco $d (1304-1374).

240 10 $a Rime $l (pol. ; $k wybór)

245 10 $a Sonety do Laury / $c Francesco Petrarka ; przeł. Jalu Kurek; wybór i wstęp Anna Janko.

260 ## $a Warszawa : $b Prószyński i S-ka, $c 2001.

100 1# $a Carroll, Lewis $d (1832-1898).

240 10 $a Alice's adventures in Wonderland $l (pol. ; $k adaptacja)

245 10 $a Alicja w Krainie Czarów / $c Lewis Carrol ; adaptacja Lucy Kincaid ; il. Gill Guile ; przekł. Krzysztof Tropiło ; [Centrum Edukacji Dziecięcej].

260 ## $a Poznań : $b Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, $c cop. 1997.

100 1# $a De Amicis, Edmondo $d (1846-1908).

240 10 $a Cuore $l (wł. ; $k adaptacja, $k fragmenty)

245 10 $a Dagli Appennini alle Ande : $b racconto tratto da Cuore / $c Edmondo de Amicis ; a cura di Maria Antonietta Covino Bisaccia, Maria Rosaria Francomacaro.

260 ## $a Perugia : $b Guerra, $c cop. 1997 $g (1999).

$l - język tekstu (NP)

Podpole $l zawiera skrót polskiej nazwy języka tekstu dzieła (wg PN-N-
-01158:1985), którego tytuł podano w podpolu $a pola 240. Kilka skrótów (w przypadku dzieł wielojęzycznych) podaje się w jednym podpolu $l, oddzielając je przecinkiem i odstępem.

Przykłady:

100 1# $a Gombrowicz, Witold $d (1904-1969).

240 10 $a Ferdydurke $l (kataloński)

245 10 $a Ferdydurke / $c Witold Gombrowicz ; trad. d'Anna Rubió i Jerzy Sławomirski.

260 ## $a Barcelona : $b Quqderns Crema, $c 1998.

100 1# $a Verne, Jules $d (1828-1905).

240 10 $a Enfants du capitaine Grant $l (pol.)

245 10 $a Dzieci kapitana Granta / $c Juliusz Verne ; [ryciny aut. Edouarde Riou ; tł. z jęz. franc.].

260 ## $a Kraków : $b Zielona Sowa, $c 2000.

100 1# $a Lem, Stanisław $d (1921-#).

240 10 $a Bajki robotów $l (niem.)

245 10 $a Robotermärchen / $c Stanisław Lem ; [hrsg. von Franz Rottensteiner ; aus dem Pol. von I. Zimmermann-Göllheim und Caesar Rymarowicz].

260 ## $a Frankfurt am Main : $b Suhrkamp Verlag, $c 1978.

041 1# $a greeng $h gre

100 0# $a Xenophon $d (ca 430-ca 355 a.C.).

240 10 $a Anabasis $l (grec., ang.)

245 10 $a Anabasis. $n 3 / $c Xenophon ; with an Engl. transl. by Carleton L. Brownson ; revised by John Dillery.

260 ## $a Cambridge, Mass. ; $a London : $b Harvard Univ. Press, $c 1998.

500 ## $a Równolegle tekst grec. i przekład ang.

 

$n - numer części (P)

Podpole $n zawiera oznaczenie części, gdy tytuł ujednolicony utworzono dla części dzieła opisywanego w polu 240. Oznaczenie części skraca się wg PN-N-01158:1985, a numer części podaje się cyfrą arabską.

Przykłady:

100 0# $a Apollonius Rhodius $d (295-ca 230 a.C).

240 10 $a Argonautik­on. $n Bibli­on 3 $l (grec.)

245 10 $a Argonautica : $b book 3 / $c Apollonius of Rhodes ; ed. by R.L. Hunter.

260 ## $a Cambridge : $b Cambridge Univ. Press, $c dr. 1998.

100 1# $a Suetonius Tranquillus, Caius $d (ca 70-ca 140).

240 10 $a De vita Caesarum. $n Liber 8 $l (łac. ; $k fragment)

245 10 $a Domitian / $c Suetonius ; ed. with introd., comment. and bibliogr. by Brian W. Jones.

260 ## $a Bristol : $b Bristol Classical Press, $c 1996.

$p - tytuł części (P)

Podpole $p zawiera niewyróżniający tytuł części dzieła wielotomowego, dla której utworzono tytuł ujednolicony.

Przykład:

100 1# $a Gombrowicz, Witold $d (1904-1969).

240 10 $a Dziennik. $p 1953-1956 $l (lit.)

245 10 $a Dienorastis. $n 1, $p 1953-1956 / $c Witold Gombrowicz ; [is lenks˛u kalbos vert˙e Irene Aleksait˙e].

260 ## $a Vilnius : $b Vyturys, $c 1998.

 

$s - wersja (NP)

Podpole $s zawiera oznaczenie wersji, wydania itp. informacje użyte w haśle, np. libretto, wersja z 1550, wersja niem.

Przykłady:

100 1# $a Hofmansthal, Hugo von $d (1874-1929).

240 10 $a Elektra $l (ang., niem. ; $s libretto)

245 10 $a Elektra : $b tragedy in one act / $c by Hugo von Hofmansthal ; Engl. version by Alfred Kalisch ; music by Richard Strauss.

260 ## $a [London ; $a New York] : $b Boosey & Hawkes, $c [1977], cop.1943.

500 ## $a Libretto in English and German, na podst. "Elektry" Sofoklesa.

100 1# $a Green, Roger Lancelyn $d (1918-1987).

240 10 $a King Arthur and the His Knights of the Round Table $l (pol. ; $s wersja ang.)

245 10 $a Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu / $c Roger Lancelyn Green ; przeł.: Krystyna Tarnowska i Andrzej Konarek.

260 ## $a Warszawa : $b RTW, $c cop. 1999.

100 1# $a Hugo, Hermann $d (1588-1629).

240 10 $a Pia desideria $l (niem. ; $s wyd. 12 z 1629)

245 10 $a Hermanni Hugonis S. J. Gottsäliger Verlangen drey Bücher : $b (1662) / $c Wencel Scherffer von Scherffenstein ; hrsg. und mit einem Nachw. vers. von Michael Schilling.

260 ## $a Tübingen : $b Niemeyer, $c 1995.

 

ZNAKI UMOWNE:

 • Przed podpolem $n stawia się kropkę.

 • Przed podpolem $p stawia się przecinek, jeżeli występuje po podpolu $n lub kropkę, jeżeli brak podpola $n.
 • Podpola $l, $k, $s ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe i oddziela od siebie średnikiem poprzedzonym odstępem.
 • Na końcu pola 240 nie stawia się kropki.