Uwaga! Znaczące zmiany w definicji pola 080 w MARC 21.

080 - Symbol UKD (P)

Wskaźniki :

nie używane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (NP)

$b -dopowiedzenie (P)

$x - poddział wspólny (P)

$2 - identyfikator wydania tablic UKD (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera symbol UKD wyrażający treść opisywanej książki, przejęty z tablic UKD w wydaniu uznanym za podstawę klasyfikowania.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - symbol UKD (NP)

W podpole wpisuje się symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Jeżeli treść dokumentu klasyfikuje się więcej niż jednym symbolem UKD, to każdy symbol należy wpisać w oddzielne wystapienie pola 080.

$b - dopowiedzenie (NP)

Podpole $b zawiera dopowiedzenie (np. datę lub okres czasu), które dodane do symbolu UKD pozwala odróżnić jeden dokument od innego opisanego tym samym symbolem klasyfikacji.

$x - poddział wspólny (P)

Podpole $x zawiera poddział wspólny, czyli symbol reprezentujący: język, formę, miejsce, rasę (narodowość itp.), czas, punkt widzenia, ujęcie tematu itp. określający w sposób dokładniejszy symbol główny z podpola $a.

Każdy aspekt opisuje się w oddzielnym wystąpieniu podpola $x.

$2 - identyfikator wydania tablic UKD (NP)

Podpole $2 zawiera numer, rok lub opis wydania tablic UKD, które jest podstawą klasyfikacji.

 

ZNAKI UMOWNE

  • Pole nie kończy się kropką.

PRZYKŁADY

080 ## $a 593/595:504.064.3 $x (438) $2 1982

080 ## $a 681.3 $2 1986

080 ## $a 004 $2 1997

Czytelnik może wyszukać książkę zarówno po starym, jak i nowym symbolu.

080 ## $a 612 $x (038) $x =162.1 $x =111 $2 1986

080 ## $a 94 $x (474) $x "19" $x (075) $2 1986