044 - Kod kraju wydawcy (NP)

Wskaźniki: nie używane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - kod kraju wydawcy (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera dwuznakowy z odstępem na trzeciej pozycji lub trzyznakowy kod kraju wydawcy, jeżeli książka jest wynikiem koprodukcji i jeżeli w polu 008 na pozycjach 15-17 brak jest wystarczającej informacji o krajach wydawcy. Kod kraju z pola 008/15-17 powinien zostać umieszczony w pierwszym wystąpieniu podpola $a pola 044. Kody podawać należy zgodnie z zasadami dla kodów na pozycjach 15-17 pola 008, patrz MARC Code List for Countries opublikowana pod adresem: http://lcweb.loc.gov/marc/countries Kody podlegają też aktualizacji.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - nie używany, zawiera odstęp (#)

Wskaźnik drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - kod kraju wydawcy (P)

Zawiera dwuznakowy, z odstępem na trzeciej pozycji lub trzyznakowy kod kraju wydawcy. Podpole to należy powtarzać dla kodu każdego kraju wydawcy.

Pierwszy kod z podpola $a jest również zawarty w polu 008/15-17.

Przykład:

008/15-17      NE#

044 ## $a NE $a FR

260 ## $a Deventer : $bKluwer Technische Boeken ; $a Paris : $b Bordas Dunod, $c 1985.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole nie kończy się kropką.