041 - Język dokumentu (NP)

Wskaźniki:

pierwszy - wskaźnik przekładu

0 - książka nie jest i nie zawiera przekładu

1 - książka jest przekładem

drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - język tekstu (NP)

$b - język streszczeń (NP)

$f - język spisu treści, jeżeli jest różny od języka tekstu (NP)

$g - język dokumentu towarzyszącego innego niż spis treści (NP)

$h - język tekstu oryginalnego i/lub pośredniego dla przekładów (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera trzyliterowy kod języka opisywanej książki wg USMARC Code List for Languages dostępnej pod adresem http://lcweb.loc.gov/marc/languages. Wskazuje też język oryginału, jeżeli książka jest przekładem oraz język spisu treści i dokumentu towarzyszącego. Jeżeli książka jest w kilku (do sześciu) językach należy je podać razem, bezpośrednio jeden kod za drugim.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

WSKAŹNIKI

Wskaźnik pierwszy - przekładu

0 - książka nie jest i nie zawiera przekładu

Wartość 0 oznacza , że książka nie jest tłumaczeniem i nie zawiera tłumaczenia.

1 - książka jest przekładem

Wartość 1 oznacza, że książka jest w całości lub w części tłumaczeniem.

Wskaźnik drugi - nie używany, zawiera odstęp (#)

PODPOLA

$a - język tekstu (NP)

Podpole zawiera kody maksymalnie sześciu języków tekstu książki. Kod pierwszego języka musi być zgodny z kodem w polu 008 na pozycjach 35-37. Kody języków podaje się w kolejności ich znaczenia w tekście, lub gdy nie można tego ustalić, w kolejności alfabetycznej. Jeżeli tekst jest w więcej niż sześciu językach podaje się kod 'mul'.

Przykłady:008/35-37 pol

041 0# $a poleng


008/35-37 eng

041 0# $a engfregerhunporrus


008/35-37 mul

041 0# $a mul


$b - język streszczeń (NP)

Podpole zawiera kody do trzech języków streszczeń, abstraktów, analiz dokumentacyjnych występujących w książce, jeżeli różnią się one od języka, lub języków tekstu. Jeżeli tych języków jest więcej niż trzy, wpisuje się kod 'mul'.


Przykłady:


008/35-37 pol

041 0# $a pol $b engrus


546 ## $a Streszcz. ang. i ros.

$f - język spisu treści (NP)


Podpole zwiera kody języków spisu treści, jeżeli są one różne od języka (języków) tekstu.

Przykład:

008/35-37 pol

041 0# $a pol $b engrus $f engrus

546 ## $a Streszcz. i spis treści ang., pol., rus.

$g - język dokumentu towarzyszącego (NP)

Podpole zawiera kod języka lub języków dokumentu towarzyszącego, jeżeli są one różne od języka (języków) tekstu.

Przykład:

008/35-37 pol

041 0# $a pol $g engger

546 ## $a Wkładki ang. i niem.

$h - język oryginału (P)

Podpole zawiera kod języka oryginału i/lub tłumaczenia pośredniego. Kod języka przekładu pośredniego należy wymieniać przed kodem języka oryginału. Gdy język oryginału nie jest znany należy stosować kod 'und'. Gdy podpole $h jest wypełniane, pierwszy wskaźnik musi mieć wartość 1.

Przykład:

008/35-37 pol

041 1# $a pol $h ger

546 ## $a Tł. z niem.

ZNAKI UMOWNE

  • Pole nie kończy się kropką.