040 - Instytucja sporządzająca opis (NP)

Wskaźniki:

nie używane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - instytucja, która sporządziła opis (NP)

$c - instytucja, która sporządziła rekord (NP)

$d - instytucja, która zmodyfikowała rekord (P)

$e - zasady opisu (NP)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 040 zawiera sigla bibliotek, które sporządziły opis bibliograficzny, rekord
w bazie oraz dokonały modyfikacji tego rekordu. Stosuje się sigla wg Wykazu siglów bibliotek polskich uczestniczących w centralnych katalogach Biblioteki Narodowej. Podaje się również inicjały osób uczestniczących w tych czynnościach oraz
kod przepisów katalogowania.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

PODPOLA

$a - instytucja, która sporządziła opis (NP)

Wpisuje się siglum biblioteki oraz inicjały osoby, która sporządziła opis bibliograficzny książki oraz opatrzyła go hasłami.

$c - instytucja, która sporządziła rekord (NP)

Wpisuje się siglum biblioteki i inicjały osoby, która przeniosła opis bibliograficzny do bazy danych.

$d - instytucja, która zmodyfikowała rekord (P)

Wpisuje się siglum biblioteki i inicjały osoby, która przejęła rekord z innej bazy danych i zmodyfikowała jego zawartość.

$e - zasady opisu

Wpisuje się kod przepisów katalogowania zastosowanych do utworzenia opisu bibliograficznego. Opisy książek utworzonych zgodnie z normą PN-N-01152.01:1982 w katalogu Biblioteki Narodowej otrzymują kod PNN.

ZNAKI UMOWNE

  • Podpola nie są poprzedzane żadnym znakiem.
  • Inicjały osób są poprzedzane kreską ukośną.
  • Pole nie kończy się kropką.

Przykład:

040 ## $a Ł 30/BS $c Ł 30/BS $d POZN 31/HS