035 - Numer systemowy (P)

Wskaźniki:

nie używane, zawierają odstęp (#)

Podpola:

$a - numer systemowy (NP)

$z - anulowany numer systemowy (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 035 zawiera numer przejęty z pola 001 rekordu importowanego z innej bazy danych. Pole to nie jest wypełniane przez bibliotekarza.