020 - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN (P)

Wskaźniki:

nie zdefiniowane, każdy zawiera odstęp (#)

Podpola:

$a - ISBN (NP)

$c - warunki dostępności (NP)

$z - anulowany lub błędny ISBN (P)

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole zawiera nadany przez wydawcę międzynarodowy znormalizowany numer książki, który identyfikuje jedno wydanie książki lub wariant wydania różniący się np. oprawą, formatem lub papierem. W książkach składających się z kilku oddzielnych tomów każdy tom może otrzymać własny ISBN oprócz numeru wspólnego dla całości wydawniczej, przy czym w opisie całości książki wielotomowej podaje się wtedy tylko wspólny ISBN. Pole jest powtarzalne dla każdego poprawnego numeru ISBN.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

PODPOLA

$a - numer ISBN (NP)

Podaje się numer z opisywanej książki bez akronimu ISBN i bez łączników rozdzielających części numeru, ale z ujętymi w nawiasy okrągłe, dodanymi przez wydawcę informacjami uzupełniającymi.

$c - warunki dostępności (NP)

Podaje się cenę lub pouczenie nt. dostępności z dodatkowymi informacjami ujętymi w nawiasy.

$z - anulowany lub błędny ISBN (P)

Podaje się błędny lub unieważniony ISBN występujący w książce.

ZNAKI UMOWNE

  • Podpole $c poprzedza się odstępem i dwukropkiem.
  • Pole nie kończy się kropką.

POWIĄZANIA

  • Pole 920, w którym wpisuje się numer ISBN z łącznikami.

Przykłady:

020 ## $a 838519066X

020 ## $a 8371010227 : $c zł. 15,00

020 ## $a 8385519092(tom II)

020 ## $a 8385519076(całość)

W rekordzie opisywany jest jeden tom książki wielotomowej, który ma własny ISBN; w książce podany jest też ISBN całości

020 ## $a 0877790019 $z 0877780116