001 - Numer kontrolny rekordu (NP)

 

Wskaźniki:

brak

Podpola:

brak

ZAWARTOŚĆ POLA

Pole 001 zawiera numer kontrolny nadany przez bibliotekę, która utworzyła rekord. Jest on potrzebny przy wymianie danych, dlatego powinien jednoznacznie identyfikować rekord.

ZASADY WYPEŁNIANIA POLA

Jest to pole stałej długości, ale w odróżnieniu od innych pól stałej długości w Horizonie nie jest podzielone na pozycje i nie jest wypełniane przy pomocy formularza, natomiast ma ściśle określony wzorzec:

xxrrnnnnnn

gdzie:    xx - dwuliterowy kod biblioteki nadawany przez Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych - np. dla BGPŁ jest to kod jb

  rr -

dwie ostatnie cyfry roku, w którym utworzono rekord

 

nnnnnn

- sześcioznakowy numer kolejny w danym roku w bibliotece, która utworzyła rekord

Konieczne jest rozdzielenie zakresu numerów między osoby katalogujące i stosowanie tylko przydzielonych numerów.

 

Przykład:

001 ## jb97000001