Livre d'heures - Godzinki.
Iluminowany pergaminowy rękopis francuski z przełomu XIV i XV w.