Gmach Biblioteki Raczyńskich
przy ul. św. Marcin 65