Julius Minutoli, Biblioteka Raczyńskich (litografia kolorowana z 1833 r.)