Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

HISTORIA BIBLIOTEK
(History of Libraries)
Przegląd historii i roli biblioteki od czasów antycznych po czasy współczesne. Omawia się wkład tych instytucji do likwidowania analfabetyzmu, zachowywania dziedzictwa kulturowego poprzez archiwa, rodzaj usług świadczonych przez biblioteki na przełomie wieków. Najczęściej zajęcia mają postać wykładów i odczytów. Sporo uwagi poświęca się ważnym wydarzeniom i postaciom mającym wpływ na ukształtowanie się zawodu bibliotekarza. Zaleca się zaznajomienie z literaturą o tej tematyce.
Zasadniczo zagadnienia historyczne stanowią część programu przedmiotu obowiązkowego o nazwie "Wstęp do bibliotekoznawstwa i informacji naukowej", niemniej jednak odrębny kurs proponuje 11-cie uczelni.

HISTORIA KSIĄŻKI I DRUKARSTWA
(History of the Book and Printing)
W ramach zajęć bada się rozwój sposobów komunikacji pisemnej począwszy od tabliczki glinianej, poprzez papirus, pergamin i papier aż do wykorzystania technik komputerowych ("książka elektroniczna"). Studenci mają możliwość poznania historii alfabetu, pisma, pierwszych rękopisów i książek, drukarstwa i metod ilustrowania. W części szkół omawia się techniki druku i produkcji papieru oraz rolę i wpływy kościoła i państwa na rozwój książki.
Przedmiot występuje w 27-miu badanych uczelniach, co świadczy o jego popularności. Fakt ten nie budzi zdziwienia, gdyż to właśnie książka jest jednym z najważniejszych przedmiotów zainteresowania dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

HISTORIA PRZEKAZU USTNEGO
(Oral History)
Tradycje i historia przekazu ustnego oraz ocena zasobów historii "ustnej" jako pierwszych źródeł piśmiennictwa popularnego. Problemy i zagadnienia związane z tworzeniem, organizacją i zarządzaniem materiałami z zakresu historii "ustnej". Prowadzone są odczyty i wykłady, a wiedza teoretyczna uzupełniana jest poprzez ćwiczenia w indeksowaniu zasobów, sporządzaniu transkrypcji, wykorzystaniu taśm magnetofonowych i video oraz fotografii.
Przedmiot traktowany raczej marginalnie, ponieważ pojawił się tylko w 6-ciu programach kształcenia.


Początek strony   |  Powrót