Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Wioletta Pawińska
Kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w akredytowanych uczelniach USA


Przypisy

  1.    za American Library Association, 2000: Accreditation Under the 1992 Standards for Accreditation of Master's Programs in Library and Information Studies, http://www.ala.org/alaorg/oa/standard.html, (czerwiec, 2000).

  2.    American Library Association, 2000: FAQ, What is accreditation?, http://www.ala.org/alaorg/oa/what.html, (czerwiec, 2000).

  3.    American Library Association, 2000: Accreditation Under the 1992 Standards of Maser's Programs in Library and Information Studies, http://www.al.org/alaorg/oa/standard.html, (czerwiec, 2000).

  4.    Tamże.

  5.    W praktyce są to tzw. joint degree lub dual degree programs. Pozwalają ukończyć równolegle dwa kierunki studiów wraz z uzyskaniem tytułów magisterskich z obu dziedzin.

  6.    Bill Larsen-Ruffin, 23 kwietnia 1999: LSU School of Library and Information Science Mission and Goals, PROGRAM MISSION, GOALS AND OBJECTIVES, http://adam.slis.lsu.edu/mission&goals.htm, (kwiecień, 2000).

  7.    Long Island University, maj 2000: Master of Science in Library and Information Science, http://www.cwpost.liunet.edu/cwis/cwp/palmer/ms.htm, (czerwiec, 2000).

  8.    Nauka na poziomie undergraduate kończy się uzyskaniem tytułu B.A. (Bachelor of Arts) lub B.S. (Bachelor of Science), który jest warunkiem przyjęcia na studia magisterskie na poziomie tzw. graduate.

  9.    J. Michael Pemberton, Christine R. Nugent, Information Studies, Emergent Field, Convergent Curriculum, Journal of Education for Library and Information Science 1995, vol. 36, nr2, s.133-134.

  10.    University of Washington - School of Library and Information Science, 1999-2000: Basic Reqiurement for the MLIS Degree, http://www.ischool.washington/edu/mlis/newmlisreqs.htm, (lipiec, 2000).

  11.    Association for Library and Information Science: Association for Library and Information Science Education Statistical Report, http://ils.unc.edu/ALISE/, (lipiec, 2000).

  12.    Tezaurus jest zbiorem uporządkowanych terminów i słów kluczowych z określonej dziedziny wiedzy, który służy do przekładu wyrazów z jednego lub wielu języków naturalnych na język informacyjny.

  13.    Interfejs użytkownika jest to część aplikacji lub systemu operacyjnego umożliwiająca użytkownikowi komunikowanie się z programem ( lub programu z użytkownikiem).

  14.    Iwona Orłowska, Kształcenie w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wyższych uczelniach USA. Analiza programów nauczania, (1991), Poznań, (Praca magisterska - maszynopis).

  15.    Association for Library and Information Science Education: ALISE Statistical Report 1998, http://ils.unc.edu/ALISE/1998/Curric/tb3-39.html, (lipiec, 2000).

  16.    Association for Library and Information Science Education: ALISE Statistical Report 1999, http://ils.unc.edu/ALISE/1999/Curric/tableIII-39.html, (lipiec, 2000).

  17.    U.S. News&World Report: Library Science (1999), U.S. News&World Report Inc., http://www.usnews.com/usnews/edu/beyond/gradrank/gbinfos.htm, (lipiec, 2000).

  18.    Howard D. White: Summary and Comparative Analysis, ALISE Statistical Report 1998, http://ils.unc.edu/ALISE/1998/Summary/summary.htm, (lipiec, 2000).

  19.    University of Michigan School of Information, 30 czerwca 1999: School Ranked First by The Gourman Report, http://www.si.umich.edu/about-SI/rankings.htm, (kwiecień, 2000).

  20.    The School of Information and Library Science, 25 października 1999: PROGRAM PRESENTATION Chapter 4: Master's Programs Presented for Accreditation, http://ils.unc.edu/daniel/COA/MastersProg.htm, (czerwiec, 2000).

  21.    The School of Information and Library Science, 26 września 1999: PROGRAM PRESENTATION Appendix M.: StudentOpinions About The Curriculum, http://ils.unc.edu/daniel/COA/AppCurrSurv.html, (czerwiec, 2000).

  22.    The School of Information and Library Science, 26 września 1999: PROGRAM PRESENTATION Appendix P: Relevance of Course Work to Jobs, http://ils.unc.edu/daniel/COA/AppAlumCourses.htm, (czerwiec, 2000).

  23.    The School of Information and Library Science, 30 lipca 1999: PROGRAM PRESENTATION Appendix H: Results of SILS Employer Survey - 1999, http://ils.unc.edu/daniel/COA/EmpSurv-AppC.htm, (czerwiec, 2000).

  24.    School of Library and Information Science: Program Presentation to the Committee on Accreditation of the American Library Association Chapter4: Students, http://polyglot.lss.wisc.edu/slis/accred/COA/chapter4/Chapter4students.htm, (lipiec, 2000).

  25.    School of Library and Information Science: Program Presentation to the Committee on Accreditation of the American Library Association Chapter2: Curriculum, http://polyglot.lss.wisc.edu/slis/accred/COA/chapter2/Chapter2Curriculum.html, (lipiec, 2000).

  26.    American Library Association, 2000: Congress on Professional Education, Transcript of the Second Online Conference (April 12, 1999), http://www.ala.org/congress/second_online_conf.htm, (sierpień, 2000).

  27.    Elizabeth B. Pollicino: LIS Education, Academic Libraries, and Higher Education Research: Partnership for Excellence, http://www.alise.org/nonodiscuss/conf99_paper_pollicino.htm, (maj, 2000).

  28.    Keith Swigger,2000: Education for an Ancient Profession in the Twenty-first Century, American Library Association, http://www.ala.org/congress/swigger.htm, (sierpień, 2000).

  29.    Marcia J. Bates, 1999: Information Curriculum for the 21st Century, http://www.ala.org/congress/bates.htm, American Library Asociation, (sierpień, 2000).

  30.    Karen E. Pettigrew: KALIPER Overview, KALIPER : What the Field Says About LIS Education at the Dawn of a New Century, http://www.alise.org/nondiscuss/KALIPER_conf_2000_report.htm, (sierpień, 2000).

  31.    Elisa F. Topper (toppelis@email.dom.edu), 10 sierpnia 2000, Re: LIS program info, E-mail do W. Pawińskiej (wpawinska@poczta.onet.pl).

  32.    Joe Barnes, 1998: What's In A Name? Preserving the Word "Library", American Library Association, http://www.ala.org/congress/barnes.htm, (sierpień, 2000).

  33.    Bill Larsen-Ruffin, 27 luty 2000: LSU SLIS CareerOpportunities, http://adam.slis.lsu.edu/careers.htm, (kwiecień, 2000).

  34.    School of Information and Library Science: Placement Services and Job Opportunities, http://www.pratt.edu/sils/program/placement.htm, (kwiecień, 2000).

  35.    University of Illinois, Graduate School of Library and Information Science: LIS JobSearch, http://carousel.lis.uiuc.edu/~jobs/BY/LibraryType/, (czeriwec, 2000).

  36.    Barbara Best-Nichols, 1 sierpnia 1997: Alternative Careers for Librarians, American Library Association, http://www.ala.org/editions/cyberlib.net/, (kwiecień, 2000).

  37.    Barbara J. Arnold, lipiec 1999: Library Employment Outlook, http://polyglot.lss.wisc.edu/slis/beyond/libemp.htm, (sierpień, 2000).


Początek strony   |  Spis treści   |  Poprzednia strona