Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Hanna Kusiak
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW INFORMACJI W WIELKIEJ BRYTANII


4. Pozostałe ogłoszenia

4.1. Nazewnictwo

Grupa pozostałych ogłoszeń dotyczyła 121 ofert pracy, które nie spełniły kryteriów przynależności do poprzednich dwóch grup, opisanych w rozdziale 1.2. Podstawowym z nich było wykształcenie z zakresu bibliotekarstwa i wykształcenie z zakresu informacji naukowej. W przypadku ofert z tej grupy prawdopodobnie ważniejsze od wykształcenia były, dla pracodawców, posiadane umiejętności i doświadczenie.

Większość nazw opisujących stanowiska pracy jest taka sama lub bardzo podobna do tych, które pojawiły się w rozdziale 3.1. o nazewnictwie w dziedzinie informacji naukowej.

Najczęściej pojawiającym się określeniem okazał się Researcher (17) i jego odmiany typu: Senior Researcher (8), Temporary Researcher (2), Business Researcher, Financial Researcher, Generalist Researcher, Information Researcher, Junior Researcher, Researcher / Classifier, Senior Information Researcher (1). 12 razy wystąpiła też nazwa Information Officer, a 6 razy Information Assistant.

Do nazw, które pojawiły się tylko w tej grupie należą: Database Assistant, Administrative Assistant, Applications Support Specialist, Contacts Database Assistant, Customer Support Executive, Data Controller, Data Indexer, Data Input, Document Delivery Service Manager, E-Commerce Specialist, Education Officer, Graduate Trainee, Help Desk Assistant, Intranet Manager, Learning Resource Advisor, Marketing Manager, Network Co-ordinator, Operation Manager, Project and Content Manager, Web Content Co-ordinator, Web Designer, Web Executive i Web Master.

Jedna z firm poszukiwała osób, które swoją pracę wykonywałyby w domu. Stanowiska tych pracowników nosiły nazwę Home Worker - Web Co.

W sumie w zbiorze tym było 67 różnych określeń stanowisk pracy.

Część z ofert pracy znajdujących się w tej grupie kierowana była wyraźnie do osób szukających pracy na pograniczu informacji naukowej i informatyki, a także informacji naukowej i ekonomii.

4.2. Proponowane zarobki

Najwięcej nowych pracowników w tej grupie poszukiwały firmy konsultingowe. Oferowały one 35 stanowisk pracy, co stanowi prawie 30 % wszystkich ogłoszeń. Dziesięciokrotnie oferowano zarobki powyżej 30 tys. funtów rocznie. Tyle samo ofert skierowanych było do osób szukających pracy kontraktowej na okres od 3 do 6 miesięcy. Proponowane wynagrodzenie wahało się od 8 do 16 funtów za godzinę. Pięciu przyszłych pracobiorców musiało zadowolić się zarobkami do 20 tys. funtów rocznie. W 6 ogłoszeniach sugerowana płaca znajdowała się w przedziale od 21 do 15 tys. funtów rocznie, a w 4 w przedziale od 26 do 30 tys. funtów rocznie.

Banki inwestycyjne, w tym samym okresie, zgłaszały zapotrzebowanie na 21 pracowników. Trzem z nich oferowano pensję do 20 tys. funtów rocznie, czterem w granicach 25 tys. funtów rocznie, a dwóm 35 i 45 tys. funtów rocznie. W jednym przypadku wynagrodzenie pozostawiono do negocjacji. Aż 11 razy proponowano umowy na czas określony. Z tego w 6 ofertach nie podano, o jak długi okres czasu chodzi. W pozostałych przypadkach kandydaci mieli zostać zatrudnieni na 3 miesiące (2 oferty), na 6 miesięcy (2 oferty) i na 1 rok (1 oferta).

Firmy prawnicze zaproponowały 13 stanowisk pracy, tyle samo, co departament i agencje rządowe. W przypadku firm prawniczych, pięciokrotnie oferowały one zarobki do 20 tys. funtów rocznie i 1 raz 25 do 30 tys. funtów rocznie. Siedem osób zamierzano zatrudnić na różnej długości kontrakty, proponując: na 3 tygodnie - 9 funtów za godzinę, na 4 miesiące - od 7 do 10 funtów za godzinę, na 9 miesięcy - 22 tys. funtów, na 1 rok i na 1,5 roku - 15 tys. funtów. Departamenty i agencje rządowe proponowały po jednym razie: 18 tys. funtów rocznie, 22 tys. funtów rocznie i 27 tys. funtów rocznie. Również 1 raz kwestię wynagrodzenia pozostawiono do negocjacji. Dziewięciu przyszłych pracowników zamierzano zatrudnić na czas określony, najczęściej na 2 lub 3 miesiące, proponując zarobki od 7 do 10 funtów za godzinę. W jednym przypadku pensja zależna była od posiadanego doświadczenia.

Towarzystwa finansowe poszukiwały 11 nowych pracowników, z których czterem sugerowano roczne dochody w granicach 20 tys. funtów, a jednemu zaoferowano od 23 do 25 funtów rocznie. Po 2 ofert dotyczyły zarobków od 26 do 28 funtów rocznie i 30 tys. funtów rocznie. Dwie osoby mogły liczyć na krótkie umowy - na czas 2 i 4 tygodni. Wynagrodzenie pozostawiono do negocjacji.

Dostawcy informacji oferowali 8 stanowisk pracy. Trzykrotnie proponowano zarobki do 20 tys. funtów rocznie, dwukrotnie w przedziale od 21 do 25 tys. funtów rocznie i 1 raz powyżej 30 tys. funtów rocznie. Jedno ogłoszenie dotyczyło pracy w godzinach nocnych, od dwudziestej do czwartej rano. W tym wypadku zaoferowano 13 funtów za każdą przepracowaną godzinę. Na okres 3 miesięcy chciano zatrudnić jedną osobę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zgłosiły zapotrzebowanie na 5 nowych pracowników. Dwukrotnie roczna płaca wynosiła 26 tys. funtów. Również dwukrotnie poszukiwano pracowników na półroczne kontrakty, a raz na 1 rok. Przy tych ogłoszeniach nie zaproponowano wynagrodzenia.

Mniej niż 5 razy pojawiły się oferty takich firm i instytucji, jak: firmy farmaceutyczne (3 oferty), firmy medyczne (2 oferty), szkoły (2 oferty), wydawnictwa (2 razy) i dostawca usług internetowych (1 oferta). Pięciokrotnie przyszli pracownicy mogli liczyć na zarobki do 20 tys. funtów rocznie. Przy firmach farmaceutycznych wszystkie oferty dotyczyły umów na czas 6 miesięcy, przy zarobkach pozostawionych do negocjacji. Na 1 miesiąc potrzebowała pracownika firma medyczna, oferując 8,5 funta za godzinę.

Wśród ogłoszeń znalazły się, również i tutaj, takie, w których firmy nie ujawniły z jakiej branży pochodzą. Dwukrotnie proponowały one kontrakty na okres urlopu macierzyńskiego - od 6 do 9 miesięcy. W 3 ofertach roczne zarobki wynosiły powyżej 30 tys. funtów.

W 41 % ogłoszeń w tej grupie pracodawcy proponowali kandydatom umowy na czas określony.

Drugim z kolei, pod względem ilości umieszczonych ofert pracy, okazał się przedział do 20 tys. funtów rocznie - niecałe 22 %.

Płace powyżej 30 tys. funtów rocznie zaoferowano na 16 % stanowiskach. 12 % ogłoszeń zostało umieszczonych w grupie płacowej od 21 do 25 tys. funtów rocznie. Co 11 nowy pracownik mógł liczyć na roczne zarobki w przedziale od 26 do 30 tys. funtów.

Ponad 83 % wszystkich pozostałych ogłoszeń pochodziło od instytucji komercyjnych. Prawie 11 % stanowiły w tej grupie oferty instytucji rządowych.

4.3. Wymagane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

Na 121 ogłoszeń, tylko w 10 przyszli pracodawcy umieścili warunek posiadania, przez potencjalnych pracowników, wyższego wykształcenia. W 6 ogłoszeniach dotyczyło to jakiegokolwiek wyższego wykształcenia, w 2 - wykształcenia ekonomicznego i w kolejnych 2 - wykształcenia w dziedzinie nauk ścisłych.

Można z tego wnosić, że prawdopodobnie przykładali oni większą wagę do praktycznych umiejętności i do posiadanego doświadczenia, niż do faktu ukończenia studiów.

W 61 % przypadków kandydaci musieli wykazać się wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Najczęściej wymaganym było półroczne lub roczne. Dwa razy należało posiadać 2 lata doświadczenia, sześć razy - 3 lata, dwa razy - 5 lat i trzy razy – od 4 do 6 lat. W 1 ogłoszeniu poszukiwano pracownika, który legitymowałby się równocześnie czteroletnim doświadczeniem w zarządzaniu informacją w środowisku finansowym. W 2 - poszukiwano osób z doświadczeniem w zarządzaniu wiedzą i w środowisku informacji finansowych, a w 4 - osób, które miały doświadczenie w środowisku informacji finansowych i w wyszukiwaniu informacji.

W 25 ofertach pracy umieszczono warunek posiadania doświadczenia na podobnym stanowisku. Dwukrotnie spełnienie tego warunku nie było konieczne, ale taktowano je jako zaletę kandydata.

W środowisku informacji finansowych należało wykazać się wyrobieniem zawodowym w 27 przypadkach. Jeden raz nie było ono wymagane, aczkolwiek było wskazane.

Przyszli pracownicy, którzy posiadali doświadczenie w zarządzaniu wiedzą byli poszukiwani w 6 ofertach. W 3 propozycjach pracy żądano doświadczenia w zarządzaniu informacjami. W obu tych przypadkach osoby spełniające te warunki mogły liczyć na bardzo wysokie zarobki - powyżej 30 tys. funtów rocznie.

Doświadczenie w wyszukiwaniu informacji wystąpiło w 5 ogłoszeniach. Tyle samo razy żądano doświadczenia w projektowaniu i prowadzeniu stron internetowych. Dwukrotnie pracodawcy potrzebowali pracowników z doświadczeniem w środowisku farmaceutycznym i w środowisku prawniczym.

Tylko 5 % firm miało do zaoferowania pracę absolwentom wyższych uczelni - nie sprecyzowano kierunku. Nie musieli oni jednak posiadać żadnego doświadczenia.

Największy nacisk w tej grupie kładziono na posiadane umiejętności.

W 25 % przypadków niezbędna była znajomość źródeł informacji dostępnych w trybie on-line, a w 17 % - elektronicznych źródeł informacji. Jako osobne kryterium, w 16 ogłoszeniach wpisano umiejętność korzystania i poruszania się po Internecie, a w 8 - znajomość baz danych. Oprócz tego, 12 razy wymieniono znajomość bazy danych ekonomicznych i finansowych Reuters Business Briefing, 6 razy pojawiła się umiejętność korzystania z baz abstraktów i tylko 1 raz poszukiwano pracownika ze znajomością prawniczej bazy danych Lexis Nexis. Dziesięciokrotnie wymagano umiejętności korzystania z baz danych dostarczanych przez firmy Dialog i Datastar.

Bardzo ważna okazała się także znajomość technologii informacyjnych. Wystąpiła ona w 23 ogłoszeniach. W 13 ofertach umieszczono wymaganie znajomości serwisu informacyjnego FT Profile, a w 6 - serwisu Datastream. Dwanaście razy potencjalni pracownicy musieli umieć wyszukiwać informacje.

Umiejętność katalogowania ukazała się 8 razy, czyli tyle samo razy, ile umiejętność pracy w zespole. Siedem razy poszukiwano osób, które potrafiłyby: kierować grupą, pracować w stresie i pod presją, a także takich, które znałyby język HTML. W 6 propozycjach pracy postawiono warunek umiejętności organizacyjnych, a w 5 - umiejętności analitycznych i interpersonalnych. Pięciu kandydatów musiało równocześnie legitymować się praktyczną znajomością edytora tekstu MS Word i arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Czterokrotnie postawiono warunki posiadania umiejętności: indeksowania, negocjacji i równoczesnej pracy nad kilkoma projektami i z różnymi grupami. Ponadto, tylu samo przyszłych pracowników musiało orientować się w systemach zarządzania wiedzą, a także w programach firmy Lotus Notes.

Trzykrotnie wymagano umiejętności przygotowywania prezentacji i władania językiem angielskim w piśmie, jak również znajomości programu MS Access. W 2 ogłoszeniach wystąpiła umiejętność fakturowania. Tyle samo razy pojawiła się umiejętność posługiwania się skanerem i znajomość pakietu MS Office.

Najbardziej pożądaną cechą osobowości okazała się komunikatywność (18). W 10 ofertach pracy założono, że pracownik ma entuzjastycznie podchodzić do wykonywanej pracy. Cztery razy wymagano elastyczności i dyspozycyjności, a 3 razy - pozytywnego i aktywnego podejścia do pracy.

Pięciokrotnie potencjalny pracownik musiał spełnić kryterium znajomości języka obcego. Jeden raz chodziło o język niemiecki lub duński, jeden raz o język francuski lub hiszpański i również jeden raz o sam język niemiecki. W pozostałych dwóch ofertach mógł to być jakikolwiek język europejski. W siedmiu przypadkach znajomość języka obcego traktowana była jako zaleta, przy czym w trzech ogłoszeniach sprecyzowano, że ma to być język niemiecki, gdyż miejscem pracy miał być Frankfurt.

W 8 ofertach pracy nie umieszczono żadnych informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia i umiejętności.

Największą grupę wymagań stanowią umiejętności związane z wykorzystywaniem specjalistycznych baz danych i serwisów informacyjnych - 20,5 %. Praktyczna znajomość najpopularniejszych programów komputerowych wynosi 15 % wszystkich stawianych wymagań. Natomiast cechy osobowości obejmowały 10 %.

4.4. Zadania pracowników

W zakresie obowiązków pracowników w tej grupie ogłoszeń znalazły się 53 pozycje.

Najczęściej pojawiającym się zadaniem było odpowiadanie na napływające pytania (prawie 18 % ofert). Za kształcenie i podnoszenie wiedzy personelu i użytkowników miało być w przyszłości odpowiedzialnych 19 osób. W 14 propozycjach pracy kandydaci musieli liczyć się z tym, że będą tworzyć, utrzymywać i uaktualniać zawartości stron internetowych i intranetowych.

Trzynaście razy wystąpiły takie zadania, jak: pomoc w administrowaniu usługami informacyjnymi, wprowadzanie i zapisywanie nowych danych, współpraca z innymi działami i personelem, a także wyszukiwanie informacji.

Do obowiązków co 10 przyszłego pracownika miało należeć uaktualnianie bazy danych i dokumentacji. W zakresie zadań 11 razy znalazło się zaprojektowanie, utworzenie, wprowadzenie i utrzymanie lokalnej bazy danych. Dziesięć ogłoszeń zawierało w swojej treści pozycję pisanie raportów. Przeprowadzanie analiz i zamawianie czasopism i innych publikacji pojawiło się w 9 ofertach pracy.

Siedmiokrotnie pracodawcy wymagali od nowych pracowników oceny nowych źródeł informacji, zaprojektowania i wprowadzenia strategii zarządzania wiedzą, zarządzania bazą danych, jak również zbierania informacji. W 5 % ogłoszeń wpisano zadania: nabywania dokumentów, promowania usług i zarządzania informacjami. Pięciokrotnie firmy i instytucje poszukiwały osób, które byłyby, między innymi, odpowiedzialne za: rozprowadzanie czasopism, współpracę z innymi firmami, wymianę informacji.

Osiem zadań wystąpiło w zakresie obowiązków i odpowiedzialności czterokrotnie. Należą do nich: nadzór na obiegiem czasopism, ocena potrzeb informacyjnych, nadzorowanie i odpowiedzialność za członków personelu, organizowanie wydawania publikacji, rozwój narzędzi i aplikacji zarządzania wiedzą, segregowanie dokumentów, szkolenie klientów i pomoc w korzystaniu z baz danych w postaci elektronicznej i on-line, utrzymanie zbioru czasopism. Trzykrotnie przyszli pracownicy mieli zajmować się: kierowaniem działem, opracowywaniem dokumentów, przygotowywaniem i rozprowadzaniem materiałów szkoleniowych, rewidowaniem dokumentów, rozpowszechnianiem informacji, sortowaniem poczty i zarządzaniem czasopismami. Następujące zadania pojawiły się w ofertach pracy 2 razy: kontrola budżetu, opracowanie programów szkoleniowych dla użytkowników usług informacyjnych, prowadzenie list obiegowych, tworzenie biuletynów, założenie centrum informacji i zarządzanie budżetem.

Dziesięć zadań wystąpiło tylko 1 raz. A oto one: branie udziału w konferencjach i seminariach, branie udziału w specjalnych projektach, kontrolowanie płatnych usług, opracowywanie danych statystycznych i informacji do celów marketingowych, pomoc w procesie redakcyjnym, rekrutacja pracowników, rozpowszechnianie sprawozdań do mediów, rozwój kontaktów z dostawcami informacji, wprowadzenie sieci informacyjnej, a ponadto wprowadzenie, korygowanie i utrzymanie polityki i procedur ochrony danych.

W ogłoszeniu, które umieściło centrum informacji informowano, że przyszłego pracownika czekają częste podróże po Europie.

Największą grupę wszystkich wymienianych przez pracodawców zadań stanowią zadania w zakresie informacji naukowej - 20,5 %. Kolejne są zadania bibliotekarskie - 15 %. Ogólnie pojęte obowiązki administracyjne wynoszą nieco ponad 9 % wszystkich zadań.

4.5. Pozostałe ogłoszenia - tabele

Tabela 9

Zależność między rodzajem pracodawcy a wysokością płacy.

 

pracodawca

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

firma konsultingowa

5

6

4

10

10

35

bank inwestycyjny

3

4

1

2

11

21

departament, agencja rządowa

1

1

1

1

9

13

firma prawnicza

5

0

1

0

7

13

towarzystwo finansowe

4

1

2

2

2

11

dostawca informacji

3

2

0

1

2

8

towarzystwo ubezpieczeniowe

0

0

2

0

3

5

firma farmaceutyczna

0

0

0

0

3

3

firma medyczna

1

0

0

0

1

2

szkoła

1

1

0

0

0

2

wydawnictwo

2

0

0

0

0

2

dostawca usług internetowych

1

0

0

0

0

1

pozostałe firmy, które nie ujawniły swojej branży

0

0

0

3

2

5

ilość ogłoszeń w danej grupie

26

15

11

19

50

121

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 10

Zależność między wymaganym wykształceniem i umiejętnościami a proponowaną wysokością zarobków.

 

wykształcenie i umiejętności

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

wykształcenie – wyższe

0

0

0

3

3

6

wykształcenie – ekonomiczne

1

0

0

1

0

2

wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych

0

0

0

0

2

2

znajomość źródeł informacji typu on-line

4

5

3

3

15

30

znajomość technologii informacyjnych (IT)

7

3

2

5

6

23

znajomość źródeł informacji elektronicznych

3

3

3

1

10

20

komunikatywność

2

6

3

5

2

18

umiejętność korzystania i poruszania się po Internecie

3

2

3

0

8

16

znajomość serwisu informacyjnego FT Profile

0

3

1

0

9

13

umiejętność wyszukiwania informacji

0

0

4

4

4

12

znajomość bazy danych Reuters Business Briefing

0

2

0

0

10

12

znajomość języka obcego

2

2+
1*zaleta

1+
1*zaleta

2 zaleta

3 zaleta

12

entuzjastyczne podejście do pracy

3

2

0

2

3

10

znajomość baz danych firmy Datastar

0

1

1

0

8

10

znajomość baz danych firmy Dialog

0

1

1

0

8

10

umiejętność katalogowania

4

0

0

0

4

8

umiejętność pracy w zespole

0

0

0

4

4

8

znajomość baz danych

3

1

2

1

1

8

umiejętność kierowania grupą

0

0

0

5

2

7

znajomość języka HTML

2

1

0

1

3

7

umiejętność pracy w stresie i pod presją

0

2

0

0

5

7

umiejętności organizacyjne

3

3

0

0

0

6

umiejętność korzystania z baz abstraktów

1

3

0

0

2

6

znajomość serwisu informacyjnego Datastream

0

2

1

0

3

6

umiejętności analityczne

1

1

0

2

1

5

umiejętności interpersonalne

1

1

2

1

0

5

znajomość programu MS Excel

3

0

0

0

2

5

znajomość programu MS Word

2

0

0

0

3

5

elastyczność i dyspozycyjność

0

0

0

0

4

4

umiejętność indeksowania

2

0

0

0

2

4

umiejętność negocjacji

0

0

2

2

0

4

umiejętność równoczesnej pracy nad kilkoma projektami i z różnymi grupami

1

2

1

0

0

4

zainteresowanie w systemach zarządzania wiedzą (KM)

0

1

1

2

0

4

znajomość bazy danych i arkusza kalkulacyjnego Lotus Notes

1

1

1

0

1

4

pozytywne i aktywne podejście do pracy

0

0

0

2

1

3

umiejętność przygotowywania prezentacji

0

0

2

0

1

3

umiejętność władania językiem angielskim w piśmie

1

0

1

1

0

3

znajomość programu MS Access

1

0

0

0

2

3

umiejętność fakturowania

0

0

0

0

2

2

umiejętność skanowania

1

1

0

0

0

2

znajomość pakietu MS Office

1

1

0

0

0

2

znajomość prawniczej bazy danych Lexis Nexis

0

0

1

0

0

1

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 11

Zależność między wymaganym doświadczeniem a proponowaną wysokością zarobków.

 

doświadczenie

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

zawodowe na podobnym stanowisku

8

3+
1*zaleta

1

0

11+
1*zal

27

w środowisku informacji finansowych

2

4

3+
1*zaleta

4

7

28

w zarządzaniu wiedzą (KM)

0

0

0

6

0

6

w zarządzaniu informacjami

0

0

0

3+
1*zaleta

0

3

w wyszukiwaniu informacji

0

0

0

3

3

6

w projektowaniu i prowadzeniu stron internetowych

0

0

0

2

3+
1*zaleta

5

w środowisku farmaceutycznym

0

0

0

0

2

2

w środowisku prawniczym

0

1

0

0

0

2

absolwent wyższej uczelni bez żadnego doświadczenia

3

1

0

0

2

6

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 12

Zależność między zadaniami pracowników a oferowaną płacą.

 

zadania pracowników

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

odpowiadanie na napływające pytania

12

5

3

0

18

38

kształcenie i podnoszenie wiedzy personelu i użytkowników

4

5

3

6

1

19

tworzenie, utrzymanie i uaktualnianie zawartości stron internetowych i intranetowych

0

3

2

4

5

14

pomoc w administrowaniu usługami informacyjnymi

5

0

0

0

8

13

wprowadzanie i zapisywanie nowych danych

6

1

0

0

6

13

współpraca z innymi działami i personelem

0

2

6

5

0

13

wyszukiwanie informacji

0

0

0

0

13

13

uaktualnianie bazy danych i dokumentacji

3

0

0

3

6

12

zaprojektowanie, utworzenie, wprowadzenie i utrzymanie lokalnej bazy danych

4

2

2

2

1

11

pisanie raportów

4

2

1

2

1

10

przeprowadzanie analiz

0

0

2

2

5

9

zamawianie czasopism i publikacji

4

1

0

0

4

9

ocena nowych źródeł informacji

0

3

3

1

0

7

zaprojektowanie i wprowadzenie strategii zarządzania wiedzą (KM)

1

0

0

6

0

7

zarządzanie bazą danych

3

0

1

0

3

7

zbieranie informacji

0

2

2

2

1

7

nabywanie dokumentów

2

0

0

1

3

6

promowanie usług

1

2

2

1

0

6

zarządzanie informacjami

0

0

2

4

0

6

rozprowadzanie czasopism

5

0

0

0

0

5

współpraca z innymi firmami

0

0

0

3

2

5

wymiana informacji

0

0

2

3

0

5

nadzór nad obiegiem czasopism

2

0

0

0

2

4

ocena potrzeb informacyjnych

0

0

1

3

0

4

odpowiedzialność i nadzorowanie członków personelu

0

0

1

3

0

4

organizowanie wydawania publikacji

0

0

2

2

0

4

rozwój narzędzi i aplikacji zarządzania wiedzą (KM)

0

0

2

2

0

4

segregowanie dokumentów

3

0

0

0

1

4

szkolenie klientów i pomoc w korzystaniu z baz danych w postaci elektronicznej i on-line

2

1

0

0

1

4

utrzymanie zbioru czasopism

2

0

0

0

2

4

kierowanie działem

0

0

0

3

0

3

opracowywanie dokumentów

2

0

0

0

1

3

przygotowywanie i rozprowadzanie materiałów szkoleniowych

0

2

1

0

0

3

rewidowanie dokumentów

0

1

1

0

1

3

rozpowszechnianie informacji

0

0

1

2

0

3

sortowanie poczty

3

0

0

0

0

3

zarządzanie czasopismami

2

0

0

0

1

3

kontrola budżetu

0

0

1

0

1

2

opracowanie programów treningowych dla użytkowników usług informacyjnych

0

0

1

1

0

2

prowadzenie list obiegowych

2

0

0

0

0

2

tworzenie biuletynów

0

1

0

0

1

2

założenie centrum informacji

0

0

1

1

0

2

zarządzanie budżetem

1

0

0

1

0

2

branie udziału w konferencjach i seminariach

0

0

0

1

0

1

branie udziału w specjalnych projektach

0

0

0

0

1

1

kontrolowanie płatnych usług

1

0

0

0

0

1

opracowywanie danych statystycznych i informacji do celów marketingowych

0

1

0

0

0

1

pomoc w procesie redakcyjnym

0

0

0

0

1

1

rekrutacja pracowników

0

0

0

1

0

1

rozpowszechnianie sprawozdań do mediów

1

0

0

0

0

1

rozwój kontaktów z dostawcami informacji

0

0

1

0

0

1

wprowadzenie sieci informacyjnej

0

0

0

1

0

1

wprowadzenie, korygowanie i utrzymanie polityki i procedur ochrony danych

0

0

0

1

0

1

częste podróżowanie po Europie

0

0

0

1

0

1

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń


Początek strony   |  Spis treści   |  Poprzednia strona   |   Następna strona