Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Hanna Kusiak
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW INFORMACJI W WIELKIEJ BRYTANII


1. Metodologia stosowana w pracy

1.1. Sposób uzyskania źródeł

Założeniem tej pracy była analiza ofert pracy dotyczących bibliotekarstwa i / lub informacji naukowej ukazujących się w Internecie. W związku z tym w bibliografii brak jest opracowań, a występują tylko źródła, z których korzystałam. W wyniku wyszukiwania ogłoszeń poprzez internetowe wyszukiwarki uzyskałam listę czterech firm, które na swoich stronach umieszczały interesujące mnie informacje. Były to następujące firmy:

  1. Aslib, The Association for Information Management - jest to stowarzyszenie, które zajmuje się doradztwem, wydawaniem publikacji, prowadzeniem kursów i szkoleń, a także pośredniczeniem w naborze pracowników.
  2. RecruitMedia - jest to również firma, która na swoich stronach umieszcza oferty pracy z zakresu mediów, informatyki, ekonomii, bibliotekarstwa i informacji naukowej.
  3. Sue Hill Recruitment - kolejna firma zajmująca się dostarczaniem usług w zakresie: organizacji kursów, szkoleń i konferencji, audytu informacyjnego, pośredniczeniem w poszukiwaniu pracowników i poradami, jak pisać życiorysy i listy motywacyjne.
  4. TFPL - jest to międzynarodowa organizacja założona w 1987 roku. Zajmuje się ona doradztwem, poszukiwaniem pracowników dla firm i instytucji zgłaszających się do niej, organizowaniem szkoleń i konferencji, a także udzielaniem porad, jak pisać życiorysy i listy motywacyjne, gdzie i jak szukać pracy.

Najczęściej stosowaną przez powyższe firmy i stowarzyszenie formą prezentowania ofert pracy był podział na oferty na czas nieokreślony i na czas określony.

TFPL stosuje jeszcze dalszy podział ogłoszeń na nieokreślony czas.

Dzieli je na cztery grupy, w zależności od proponowanych przez pracodawców zarobków. Grupy te to: do 20 tys. funtów rocznie, od 21 do 25 tys. funtów rocznie, od 26 do 30 tys. funtów rocznie i powyżej 30 tys. funtów rocznie.

Z wszystkich ogłoszeń, które zebrałam w okresie od marca 1999 roku do marca 2000 roku, wybrałam losowo 460.

Ogłoszenia te nie ukazywały się regularnie. Z tego, co zauważyłam zależne to było od zapotrzebowania na rynku pracy. Najwięcej ogłoszeń ukazało się w miesiącach od września 1999 roku do stycznia 2000 roku.

Oprócz porad dla poszukujących pracy i chcących umieścić swoje ogłoszenia na stronach stowarzyszenia Aslib znajduje się również słowniczek z ważniejszymi terminami z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podane są w nim między innymi definicje pojęć zarządzania informacjami (information management) i zarządzania wiedzą (knowledge management). Różnica pomiędzy tymi terminami jest jednak tak niewielka, że bardzo często pracodawcy poszukujący nowych pracowników umieszczają w ofertach termin knowledge management. Być może zależne jest to również od obecnie panującej mody.

1.2. Kryteria podziału

Wszystkie zebrane przeze mnie ogłoszenia zostały rozdzielone na trzy grupy. Podziału dokonałam według poniższych kryteriów.

W grupie pierwszej znalazły się wszystkie te oferty pracy, w których nazwa stanowiska zawierała słowa Librarian lub Library. Tutaj umieściłam również te wszystkie ogłoszenia, w których pracodawcy wymagali wykształcenia w zakresie bibliotekarstwa, lub takie, w których w zakresie obowiązków pracownika znalazło się zadanie prowadzenia biblioteki. W grupie tej pojawiły się także takie ogłoszenia, w których poszukiwano osób na stanowisko Cataloguer.

Drugą grupę utworzyły takie oferty pracy, w których występował warunek wyższego wykształcenia w zakresie informacji naukowej. Do grupy tej zaliczyłam i te propozycje pracy, w których wpisano, jako główne zadanie, zapewnienie usług informacyjnych.

Do trzeciej grupy przypisałam wszystkie ogłoszenia, które nie spełniały powyższych kryteriów. W tym przypadku prawdopodobnie ważniejsze dla pracodawców było posiadane doświadczenie, a nawet, bardziej od niego, praktyczne umiejętności.

Po podzieleniu ofert pracy, największą okazała się grupa druga - 212 ogłoszeń, co stanowi 46 % wszystkich zebranych przeze mnie ogłoszeń.

Druga w kolejności była grupa z propozycjami pracy w zakresie bibliotekarstwa - 127 ogłoszeń, a trzecia - grupa pozostałych ofert pracy - 121 ogłoszeń.


Początek strony   |   Powrót do spisu treści   |   Następna strona