Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Hanna Kusiak

OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW INFORMACJI
W WIELKIEJ BRYTANII


W S T Ę P

Celem niniejszej pracy jest ukazanie rynku pracy dla pracowników informacji w Wielkiej Brytanii. Pod pojęciem pracowników informacji przyjęłam nazywać bibliotekarzy i specjalistów w dziedzinie informacji naukowej. W całości skupiłam się na ogłoszeniach ukazujących się w Internecie. Ponieważ dla tego sektora pracowników ukazuje się stosunkowo dużo ogłoszeń, swoją analizę przeprowadziłam na losowo wybranej próbie.

W pierwszym rozdziale pracy skupiłam się na przedstawieniu źródeł, z których uzyskałam interesujące mnie informacje. Wyjaśniłam również kryteria, którymi kierowałam się przy podziale wszystkich losowo wybrany ofert na trzy grupy.

Rozdział drugi dotyczy ofert pracy skierowanych do bibliotekarzy.

Rozdział trzeci zawiera analizę ogłoszeń dotyczących informacji naukowej.

W rozdziale czwartym - ostatnim, umieściłam wszystkie te ogłoszenia, które nie spełniały założonych przeze mnie wcześniej kryteriów.

W każdym rozdziale opisałam stosowane w danej grupie nazewnictwo stanowisk pracy, a także oferowane zarobki i wymagane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności. Osobno omówiłam obowiązki przyszłych pracowników.

Na końcu każdego rozdziału umieściłam, opracowane przeze mnie na podstawie uzyskanych informacji, tabele. Dotyczą one zależności pomiędzy: rodzajem pracodawcy a wysokością płacy, wymaganym wykształceniem i umiejętnościami a proponowanymi zarobkami, wymaganym doświadczeniem a oferowanym wynagrodzeniem, zadaniami pracowników a sygnalizowaną płacą.

Na końcu niniejszej pracy znajduje się aneks, w którym przedstawiłam po pięć najbardziej reprezentatywnych ofert pracy z każdej grupy.


Początek strony   |   Następna strona