Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich
Powrót


 Historia gruntów fundacyjnych

 Działania TPBR

 Aktualności

 Akcje publiczne

 Zarząd
61-763 Poznań, ul. Wroniecka 14, tel. 855-12-44

ZARZĄD

  Prezes - prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski

  Wiceprezes - Przemysław Bystrzycki


  Członkowie Zarządu:

  Eugenia Dabertowa

  Krzysztof Klupp -skarbnik

  Regina Kurewicz - sekretarz

  Ewa Najwer

  Jerzy Nawrocki