Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich
Powrót


 Historia gruntów fundacyjnych

 Działania TPBR

 Aktualności

 Akcje publiczne

 Zarząd
61-763 Poznań, ul. Wroniecka 14, tel. 855-12-44

Powrót

 

Kandydaci do Sejmu i Senatu o Bibliotece:

 

 

       W XIX wieku tacy ludzie, jak Edward hrabia Raczyński - twórca Biblioteki - swymi uczynkami dowiedli większego patriotyzmu, niźli współcześni włodarze miasta. Ci bowiem swymi uczynkami lub ich brakiem dowodzą postaw nieomal herostratesowych, na przykład w kwestiach związanych z przyszłością Biblioteki Raczyńskich.

                        Andrzej Baraniecki, radny m. Poznania,

                        uczestnik II happeningu,

                        Sojusz Lewicy Demokratycznej, lista nr 1

 

 

 

       Biblioteka Raczyńskich to jedno z tych dóbr kultury, które zaliczam do naszego dziedzictwa narodowego. Ale to też zobowiązanie dla nas, aby o nie należycie zadbać. Dlatego uważam, że zapewnienie Bibliotece właściwych warunków materialnych do dalszego funkcjonowania jest ważnym zadaniem zarówno dla samorządowców, jak i parlamentarzystów.

                        Grzegorz Ganowicz, radny m. Poznania,

                        wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

                        Unia Wolności, lista nr 3

 

 

 

       Uwłaszczenie TP S.A. na parceli sąsiadującej z Biblioteką Raczyńskich była wielkim błędem wojewody Włodzimierza Łęckiego. Odzyskanie tej parceli dla Biblioteki jest koniecznością. Jest bardzo ważne dla  Poznania zbudowanie obok Biblioteki - budynku z odtworzoną fasadą dawnej,  niegdyś tam stojącej,  galerii Atanazego Raczyńskiego ,  autorstwa jednego z największych architektów XIX w. - Karla Friedricha Schinkla.

                        Marcin Libicki

                        Prawo i Sprawiedliwość, lista nr 5

 

 

      

       Biblioteka Raczyńskich jest dla mnie jednym ze znaczących symboli tego miasta. Niezaprzeczalny jest jej wpływ na upowszechnienie kultury, również wśród dzieci i młodzieży. Jej rozwój powinien być priorytetem w polityce kulturalnej władz naszego miasta. Dlatego bolesny jest fakt, że wszystkie działania w sprawie poprawy jej kondycji kończą się na obietnicach. Uważam, że trzeba zdecydowanych działań, aby gmach Biblioteki doczekał się jak najszybciej nowego skrzydła.

                        Ewa Socha, b. radna m. Poznania,

                        protestowała razem z Klubem Radzieckim TMMP

                        Unia Wolności, lista nr 3

 

 

 

       Wiele miesięcy trwa dyskusja  na temat możliwości rozbudowy, a co za tym idzie i prawidłowego funkcjonowania Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Jej potrzeby rozwoju przestrzennego nie podlegają dyskusji, lecz możliwości te ograniczone są konfliktem interesów, jaki niesie ze sobą wolny rynek. W takiej sytuacji bez pomocy samorządu Poznania racje Biblioteki, choć zrozumiałe i społecznie akceptowane, nie zwyciężą.

       Siedziba Biblioteki Raczyńskich stanowi trwały element architektoniczny miasta, jej bryła ozdabia większość wizerunków graficznych Poznania. Również te argumenty powinny być brane pod uwagę, gdy dyskutuje się o roli i miejscu Biblioteki w życiu naszego miasta. Należy nieustannie apelować do włodarzy miasta Poznania o obronę tej instytucji. Rada i Zarząd Miasta Poznania są właśnie po to, by dostrzegać interes społeczny instytucji kultury i sztuki, reprezentować ich racje i skutecznie pomagać.

       Czas pomyśleć o tworzeniu macenatu miasta dla tych wartości, z którymi tak często chętnie identyfikujemy się, widząc w nich to, co łączy nas  z naszymi przodkami. Dzieło Rodziny Raczyńskich tworzy ważną część podwalin poznańskości, o której z dumą mówimy od zawsze i która korzystnie wyróżnia nas na mapie kulturalnej Polski.

                        Michał Stuligrosz, radny m. Poznania,

                        Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej RM

                        Platforma Obywatelska, lista nr 7

 

 

 

       Co trzeba zrobić, by zrealizować marzenie o wielkiej i nowoczesnej Bibliotece Raczyńskich?

Pierwsze ruchy należą do radnych obecnej kadencji: 1. Uchwalenie planu miejscowego, zapisującego dla działek po braciach Raczyńskich przeznaczenie ich pod rozbudowę Biblioteki; 2. Zalecenie Zarządowi Miasta wywłaszczenie Telekomunikacji Polskiej S.A. z użytkowania tych działek; 3. Podjęcie decyzji o rozbudowie Biblioteki.

Dopiero potem wszyscy parlamentarzyści poznańscy mogą podjąć wspólne starania o dofinansowanie budowy ze środków państwowych, gdyż ta biblioteka przechowuje państwowy zasób biblioteczny, czyli skarby kultury polskiej.

Jacek Wiesiołowski, b. radny m. Poznania,

uczestnik I i II happeningu,                               

Unia Wolności, lista nr 3

 

 

 

       Jako radna Miasta Poznania opowiadam się konsekwentnie za: 1. Przekazaniem działek po braciach Raczyńskich Bibliotece pod jej rozbudowę, zgodnie z wolą fundatora; 2. W przypadku braku korzystnego dla Biblioteki porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A. - wywłaszczenie Telekomunikacji z tych działek przez Zarząd Miasta ; 3. Podjęcie decyzji o budowie nowego gmachu Biblioteki.

       Jako senator RP zabiegać będę o dofinansowanie rozbudowy Biblioteki ze środków państwowych. Starania o Bibliotekę Raczyńskich umieściłam w swoim programie i ulotce wyborczej.

                       Katarzyna Kretkowska, radna m. Poznania,

                       uczestnik I i II happeningu,

                       autorka uchwały UW o pomocy Bibliotece,

                       kandydatka na senatora RP

 

 

 

Powrót