Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich
Powrót


 Historia gruntów fundacyjnych

 Działania TPBR

 Aktualności

 Akcje publiczne

 Zarząd
61-763 Poznań, ul. Wroniecka 14, tel. 855-12-44

Odsłonięcie pomnika niewdzięczności
"Czemu niewdzięczni?"- 15 grudnia 1999 r.

O tym wydarzeniu Sergiusz Sterna-Wachowiak tak pisał w "Winiecie":
Toteż 15 grudnia między 16.00 a 17.00 odbył się pod Biblioteką na Placu Wolności drugi nasz happening, tym razem pod hasłem: Dlaczego niewdzięczni? Edward Hrabia Raczyński odsłonił Pomnik Niewdzięczności projektu prof. Jarka Maszewskiego, lamentując: Chociam hrabia, moja skarga zabrzmi z prosta;/ No bo pyrlandzka zabrzmi w niej nuta!/ Niech ona winnych po prostu wychłosta;/ Gruntowna, panowie, gruntowna PORUTA, a obok hrabiego pojawiła się lamentująca Konstancja hrabina Raczyńska. Hrabiowska para przypominała trochę Kazimierę Nogajównę i Jerzego Garniewicza, mole książkowe odśpiewały hymn Żeby książka była książką, pomnik w kształcie czarnej kolumny wieńczyły baranie rogate łby, widniał na nim napis, cytat z Juliana Ursyna Niemcewicza: Czemuż niewdzięczni? Bo już wszystko wzięli...
Uczestnicy protestu podpisywali się jako "z gruntu życzliwi miłośnicy Biblioteki Raczyńskich" pod "całusami", kartkami skierowanymi do prezydenta Poznania i Telekomunikacji. Słychać było dźwięk trąbki, odgłosy zwierząt ćwiczących kolędy i gadanie ludzkim głosem, pojawiły się Gwiazdory, przybyły osobistości życia artystycznego, społecznego i naukowego. Odczytywano napływające wartkim strumykiem moskaliki - nazwę wskrzeszonemu dziś w Krakowie i Poznaniu gatunkowi poetyckiemu dał wiersz z czasów powstania styczniowego (recepta każe w pierwszym wersie moskalika, utworu czterowersowego, nazwać wroga, w drugim - wymienić jego winę, w trzecim - karę, w ostatnim - miejsce jej wymierzania). Wszyscy zaś uczestnicy protestu - trzeba było to widzieć - na przemian lamentowali z żalu i tupali z oburzenia. Na pohybel zakusom niesprawiedliwości, która niech wie i pamięta odtąd, że oprócz zwykłej niewdzięczności istnieje jeszcze niewdzięczność czarna, głęboka, a nawet wieczna!MOSKALIKI
  Handlujących tradycjami
  Dla wygody - bez szykanów,
  Prać się będzie wnet kijami
  U bram ojców franciszkanów.

  Raczyńskiego dobrodziejstwo
  Kto na nicość przenicuje,
  Ten niechybnie straci męskość
  pacierz go nie uratuje.

  Jeśli kogoś grunt Edwarda
  We dnie oraz w nocy kusi,
  Niech mu szybko spuchnie warga
  W okolicach Świętej Rusi.

  Miejsc na półkach już wystarczy
  mówi student pełen buty;
  umrze on na uwiąd starczy
  pod kościołem św. Ruty.

  Raczyńskiego dobrodzieja,
  Tego Kto chce stawać przeciw woli
  szablą się ogoli
  Na Sołaczu u Vianneya.

  Kto powiedział, że książnice
  Nie są dla narodu święte,
  Temu młotkiem maskę wgniotę
  Z bezdomnymi pod "Albertem".

  Ciemne chmury telefonów
  Cień na Bibliotece kładą,
  Lecz odłączą je wśród gromów
  Wszyscy Święci tnąc je szpadą.

  A kto wierzy w telefonii racje,
  Że uczciwie teren wzięła,
  Tego niechaj piorun trzaśnie
  Tam na rynku u Pręgierza.

  Kto by zwątpić miał odwagę
  w Telefonii serce złote,
  temu ja podstawię nogę
  naślę Andrzeja Gołotę.